Skip to main content

Deklaracja dostępności Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2007-07-06.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-05-15.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • pomimo starań, pewne dokumenty opublikowane na stronie internetowej mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • długie opisy alternatywne

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-26.
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Poruszanie się po stronie możliwe jest za pomocą klawiatury.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • Osoba kontaktowa: Paweł Szczepaniak.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 • Telefon: 63 242 85 37.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (ul. Dworcowa 13)

Parking:

 • płatne miejsca parkingowe od strony ul. Dworcowej
 • wyznaczono 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami

Wejście do budynku:

 • wejście główne od strony ul. Dworcowej bez barier architektonicznych
 • wejście boczne na wysokości ul. Sybiraków i Hotelu "Konin" nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami
 • możliwy wstęp z psem asystującym

Poruszanie się po budynku:

 • wejście główne - podwyższony parter (schody, winda przyschodowa):
  • Wypożyczalnia Główna
 • wejście główne - 1. piętro:
  • Dyrekcja
  • Czytelnie: Ogólna i Prasy
  • Czytelnia Internetowa
  • toalety
  • pomieszczenia biurowe
 • wejście boczne - podwyższony parter (schody, wąskie drzwi)
  • Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
  • Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych
  • Inspektor Ochrony Danych
  • Archiwista Zakładowy

Toalety:

 • toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami (1. piętro)

Pozostałe utrudnienia:

 • brak ciągu komunikacyjnego łączącego oba wejścia
 • brak informacji głosowych i dotykowych wspierających osoby niedowidzące i niewidome
 • brak pętli indukcyjnych i innych systemów wspierających osoby słabosłyszące
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Udogodnienia:

 • w Czytelni Internetowej stanowisko komputerowe przystosowane do potrzeb osób niedowidzących

Filia "Chorzeń" (ul. Fikusowa 8)

Lokalizacja:

 • Biblioteka mieści się na parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Koninie (Dzielnica Chorzeń).

Parking:

 • ogólnodostępne miejsca parkingowe od strony ul. Krokusowej (przed kościołem rzymskokatolickim pw. św. Faustyny)
 • ogólnodostępne miejsca parkingowe od strony ul. Złocieni
 • brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Wejście do biblioteki:

 • bezpośrednio od strony ul. Krokusowej (za kościołem rzymskokatolickim pw. św. Faustyny, od strony sadu) lub od strony ul. Złocieni (za głównym wejściem do szkoły, od strony sadu)
 • możliwy wstęp z psem asystującym

Poruszanie się po budynku:

 • parter:
  • Wypożyczalnia

Toalety:

 • toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana jest w budynku szkoły

Pozostałe utrudnienia:

 • brak informacji głosowych i dotykowych wspierających osoby niedowidzące i niewidome
 • brak pętli indukcyjnych i innych systemów wspierających osoby słabosłyszące
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia "Gosławice" (ul. Gosławicka 46/10)

Lokalizacja:

 • Biblioteka mieści się na podwyższonym parterze budynku mieszkalnego (Dzielnica Gosławice).

Parking:

 • ogólnodostępne miejsca parkingowe w szczycie budynku
 • wyznaczono 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami

Wejście do biblioteki:

 • wejście bezpośrednio od strony ul. Gosławickiej (podwyższony parter, schody, podjazd dla osób poruszających się na wózku)
 • możliwy wstęp z psem asystującym

Poruszanie się po budynku:

 • na prawo:
  • Wypożyczalnia
 • na lewo:
  • Czytelnia

Toalety:

 • brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami

Pozostałe utrudnienia:

 • brak informacji głosowych i dotykowych wspierających osoby niedowidzące i niewidome
 • brak pętli indukcyjnych i innych systemów wspierających osoby słabosłyszące
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia "Łężyn" (ul. Łężyńska 9)

Lokalizacja:

 • Biblioteka mieści się na podwyższonym parterze budynku Szkoły Podstawowej nr 11 w Koninie (Dzielnica Łężyn).

Parking:

 • przed budynkiem szkoły
 • wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

Wejście do biblioteki:

 • głównym wejściem do Szkoły (podwyższony parter, schody, winda osobowa)
 • pierwsze drzwi po prawej
 • możliwy wstęp z psem asystującym

Toalety:

 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana w budynku szkoły

Pozostałe utrudnienia:

 • brak informacji głosowych i dotykowych wspierających osoby niedowidzące i niewidome
 • brak pętli indukcyjnych i innych systemów wspierających osoby słabosłyszące
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Udogodnienia:

 • główne drzwi wejściowe do Szkoły oznaczono dużymi brązowymi naklejkami w kształcie koła
 • drzwi wejściowe do Biblioteki oznaczono pismem Brailie'a - tabliczka z napisem BIBLIOTEKA
 • dwa stoliki z krzesłami dostosowane do osób niepełnosprawnych

Filia "Medyczna" (ul. Szpitalna 45)

Lokalizacja:

 • Biblioteka mieści się na 2. piętrze budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (Osiedle Piłsudskiego)

Parking:

 • płatny przed budynkiem szpitala
 • wyznaczono 8 bezpłatnych miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami

Wejście do biblioteki:

 • głównym wejściem do szpitala (kilka stopni, podjazd dla osób poruszających się na wózku)
 • windą osobową z informacją głosową i przyciskami z alfabetem Braille’a zlokalizowaną na parterze przy szatni
 • klatką schodową zlokalizowaną na parterze przy szatni
 • możliwy wstęp z psem asystującym

Poruszanie się po budynku:

 • z korytarza na lewo:
  • Wypożyczalnia
 • z korytarza na prawo:
  • Czytelnia

Toalety:

 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana w budynku szpitala

Pozostałe utrudnienia:

 • brak informacji głosowych i dotykowych wspierających osoby niedowidzące i niewidome
 • brak pętli indukcyjnych i innych systemów wspierających osoby słabosłyszące
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Ułatwienia:

 • droga do szpitala oznakowana w sposób ułatwiający poruszanie się osób niewidomych i niedowidzących
 • klatki schodowe - na poręczach tabliczki w języku Brailie'a z oznaczeniem piętra

Filia "Siódemka" (ul. Sosnowa 16)

Lokalizacja:

 • Biblioteka mieści się w drugim skrzydle budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Koninie (Osiedle V).

Parking:

 • za drugim skrzydłem budynku szkoły
 • przed wejściem do biblioteki wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

Wejście do biblioteki:

 • mieści się na parterze, w drugim skrzydle szkoły, do którego można się dostać z wjazdem (bramą) od strony ul. Sosnowej (kilka stopni, podjazd dla osób poruszających się na wózkach)
 • podjazd
 • szerokie wejście
 • brak progów
 • możliwy wstęp z psem asystującym

Poruszanie się po budynku:

 • na lewo:
  • Czytelnia
  • toalety
 • na prawo:
  • Wypożyczalnia

Toalety:

 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowana za Czytelnią

Pozostałe utrudnienia:

 • brak informacji głosowych i dotykowych wspierających osoby niedowidzące i niewidome
 • brak pętli indukcyjnych i innych systemów wspierających osoby słabosłyszące
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia "Starówka" (ul. Urbanowskiej 1)

Lokalizacja:

 • Biblioteka mieści się w budynku mieszkalnym naprzeciwko poczty i Dworku Zofii Urbanowskiej (Dzielnica Starówka)

Parking:

 • przed biblioteką ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym 1 miejsce dla osób z niepełnosprawnościami
 • pomiędzy biblioteką a Dworkiem Zofii Urbanowskiej ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym 4 miejsca dla osób z niepełnosprawnościami

Wejście do biblioteki:

 • mieści się na parterze
 • wejście bezpośrednio z ulicy
 • wejście bez barier architektonicznych
 • możliwy wstęp z psem asystującym

Poruszanie się po budynku:

 • na lewo:
  • Wypożyczalnia
  • toalety
 • na prawo:
  • Czytelnia

Toalety:

 • brak toalety przystosowanej dla osób z niepełnosprawnościami

Pozostałe utrudnienia:

 • brak informacji głosowych i dotykowych wspierających osoby niedowidzące i niewidome
 • brak pętli indukcyjnych i innych systemów wspierających osoby słabosłyszące
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Możliwość zmiany kontrastu.
 • Możliwość zmiany wielkości czcionki.
 • Możliwość zmiany układu strony.
 • Obsługa serwisu możliwa jest przy pomocy klawiatury i myszki.
 • Dodano słownik dostępności z wyjaśnieniem terminów trudnych użytych w treści.
 • Dodano informacje o bibliotece w tekście łatwym do czytania (ETR).

Zapewnienie dostępności serwisów – prace w toku

Prace nad dostępnością naszych serwisów ciągle trwają. Będziemy wdzięczni za uwagi, które pomogą nam poprawić stronę MBP w Koninie – prosimy o kontakt pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..