W roku 2018 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych do bibliotek" w kwocie 21.720 zł

Program Biblioteki Narodowej jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji, wzbogacania ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami w tym zakresie.

Wzbogacono zbiory bibliotek publicznych o 791 jednostek inwentarzowych, w tym 669 książek drukowanych i 121 audiobooków.

Program ma na celu wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.

"Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa"