Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie ogłasza październik 2019 miesiącem abolicji książkowej.
Oznacza to, że Czytelnicy przetrzymujący książki będą mieli możliwość ich oddania bez obciążania karą, która naliczana jest w przypadku przetrzymania książek dłużej, niż pozwala na to regulamin biblioteki.
Kara finansowa (5 zł za każdy miesiąc po terminie zwrotu) zostanie anulowana pod warunkiem, że czytelnik odda wszystkie przetrzymywane książki.
Zachęcamy do skorzystania z abolicji, szczególnie tych niefrasobliwych czytelników, którzy zapomnieli o oddaniu książek i przetrzymują je od wielu miesięcy, a nawet od kilkunastu lat.
Dłużnikom, którzy zgłoszą się do naszej biblioteki w terminie od 1 do 31 października 2019 roku i oddadzą przetrzymane książki, zostanie w całości anulowana kara.
Zapraszamy do skorzystania z abolicji książkowej.