mbp logo

ul. Dworcowa 13

62-510 Konin

tel.+48 63 242 85 37

fax +48 63 242 85 37 w.105

Wypożyczalnia Główna: 63 249 11 50

BANK: 68 1560 0013 2015 2807 9141 0001

Aktualności

„Wyspa wolności. Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu”

We wtorek (27 lutego 2018 r.) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie otwarto wystawę zorganizowaną w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, którym towarzyszy hasło „Konin dla Niepodległej”.  

W otwarciu wystawy „Wyspa wolności. Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu” uczestniczył przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki Polskiej w Paryżu Krzysztof Kocel oraz Marta Romaniszyn – przedstawiciel Prezydenta Miasta Konina.

O Wielkiej Emigracji, która stworzyła w Bibliotece oazę polskiej kultury oraz miejsce spotkań i dyskusji Polaków mówił Henryk Janasek, historyk – dyrektor MBP w Koninie. – Dla następnych pokoleń  emigrantów miejsce to było przedmiotem dumy i troski, choć nie zawsze mogli dbać o nie należycie. Dla rodaków w kraju, zwłaszcza poddanych rusyfikacji czy germanizacji,  a potem pozostających pod wpływem propagandy komunistycznej Biblioteka Polska stała się mitem – o tyle jednak szczególnym, że prawdziwie istniejącym. 

O Bibliotece Polskiej w Paryżu oraz o roli Towarzystwa Przyjaciół Biblioteki mówił Krzysztof Kocel. – Nic nie zastąpi wzruszenia, jakie nadal się odczuwa wchodząc w progi Biblioteki Polskiej w Paryżu. Celem wystawy jest zaprezentowanie atmosfery i wyjątkowości tego miejsca. Na 20 tworzących ją planszach w interesujący sposób pokazana została historia Biblioteki, sylwetki jej twórców i wizerunki  najcenniejszych zbiorów: rękopisów, starodruków, map, dzieł sztuki i innych pamiątek, które  gromadzone są od niemal dwustu lat. Zobaczymy rękopisy Adama Mickiewicza oraz portrety wieszcza i jego rodziny, a także pamiątki po Fryderyku Chopinie – autografy muzyczne, jego fotel i pukiel włosów. Z ogromnego zbioru cymeliów bibliotecznych wybrano najcenniejsze, w tym uchwałę o barwach narodowych i akt detronizacji cara Mikołaja I z 1831 r., XVI-wieczne druki z oficyn krakowskich, rękopis „Dziadów” Adama Mickiewicza, pierwodruki emigracyjnych wydań polskich poetów i pisarzy, pierwsze wydanie „De revolutionibus” Mikołaja Kopernika, rysunki Norwida, akwarele Kościuszki, obrazy Olgi Boznańskiej i Stanisława Biegasa i wiele innych, bezcennych dla polskiej kultury dzieł.

Wystawa „Wyspa wolności” miała swoją premierę w siedzibie Senatu RP w 2014 r. Wystawę przygotowało Towarzystwo Historyczno-Literackie i Biblioteka Polska w Paryżu we współpracy z Biblioteką Narodową w Warszawie.

W Koninie można ją oglądać do 7 kwietnia br. w galerii „Nad Książkami” Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Dworcowej 13.

Instytucja pełni funkcje biblioteki powiatowej

 

Moduł a4w Informacja o ciasteczkach

© 2007-2019 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie Projekt i realizacja: Paweł Szczepaniak