Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami wydawnictwa Setidava.

Okładka płyty Andrzeja Majewskiego - Nostalgie gitarowe.Skąd pomysł na tę płytę?

Mówiąc najprościej i najkrócej - przyszedł na nią czas.

Zebrane skrzętnie muzyczne perełki ułożyłem tak, by przedstawiały skonden­sowaną historię nowożytnej muzyki - od czasów współczesnych do średnio­wiecza.

Jest to wybór do bólu subiektywny, podobnie jak osobisty jest mój emocjonalno-intelektualny przekaz. Miniatury te towarzyszyły mi przez całe muzyczne życie. Stanowią dla mnie wartość sentymentalną; bywało, że miały również walor terapeutyczny.

Okładka książki "Konin jak Colorado"Nie wiadomo dziś, czy 27-letni wtedy Ryszard Kapuściński miał wobec swojego fotoreportażu jakieś plany. Miniony czas zadziała! jednak na jego korzyść. Odnalezione po pól wieku fotografie prezentują obecnie uniwersalne wartości dokumentalne, historyczne i artystyczne, stając się unikatem w skali kraju. Obrazują jedno z miast wschodniej Wielkopolski, ale i Polskę końca lat 50. ubiegłego stulecia, odkrywając przed oglądającymi świat, którego dawno już nie ma. Stanowią też jedne z pierwszych zdjęć wykonanych przez Kapuścińskiego, niezbyt jeszcze doskonałych technicznie, na których widać talent fotograficzny, który przez lata ewoluował.

Okładka książki "Historia pewnego rejsu"Zachodzące w Europie zmiany świat obserwował z oddali. Mnie z załogą statku Polskiej Żeglugi Morskiej m/s Powstaniec Wielkopolski zdarzyło się wsłuchiwać w odgłosy tych zmian, będąc poza granicami kraju, w rejsie trwającym 221 dni. To kawałek czasu z życia marynarzy, stanowiących załogę statku pracowicie wożącego po świecie ładunki masowe. To również okazja do czynienia obserwacji, podglądania tego kolorowego świata z nadzieją, że może... niebawem... i u nas... będzie podobnie?!

Wraz z naszym krajem, mylonym często z Holandią (Poland - Holland) i od niedawna rozpoznawalnym w świecie przez papieża Polaka i - najpierw robotnika i lidera związku zawodowego, a później nawet prezydenta - Lecha Wałęsę, odbieraliśmy należne nam, jako przedstawicielom, hołdy i słowa podziwu. Jednak wsłuchując się uważnie i zachłannie w głos mediów biegnący z kraju, zastanawialiśmy się: czy to się może udać? Co jeszcze się zdarzy?

na sluzbie u kopciuszkaBarbara Kosmowska - literaturoznawca, autorka książek dla dorosłych i młodszych czytelników. Laureatka licznych nagród i wyróżnień m.in. za powieści Teren prywatny, Buba, Pozłacana rybka, Kolorowy szalik, Niezłe ziółko. W 2015 roku otrzymała nagrodę przyznawaną przez czasopismo "Guliwer" za całokształt twórczości.

Zofia Urbanowska to - jak określa ją prof. Joanna Papuzińska - modelowa przedstawicielka epoki pozytywizmu: publicystka i pisarka, działaczka społeczna, filantropka, wieloletnia korespondentka licznych czasopism. Współpracowniczka Oskara Kolberga, przyjaciółka Deotymy.

Zestaw płyt z materiałami źródłowymi do Dziejów Konina.Zachowane archiwalia miejskie, które są świadectwem ponad siedmiu stuleci burzliwych dziejów Konin, ze względu na swój unikalny charakter, są dostępne w oryginalnej postaci dla przeciętnego mieszkańca i miłośnika historii. W sukurs pasjonatom i badaczom przeszłości przyszły możliwości nowoczesnej techniki. Digitalizacja zbiorów archiwalnych otwiera zupełnie nowe możliwości w zakresie powszechnego udostępnienia źródeł historycznych.

W nowoczesnym społeczeństwie obywatele mają prawo nie tylko oczekiwać bieżącej informacji publicznej, ale także przekazu świadectw przeszłości, będących dziedzictwem narodu i lokalnych społeczności. Wychodząc z takiego założenia, wspólnie z Archiwum Państwowym w Poznaniu, rozpoczęliśmy realizację projektu digitalizacji oraz publikacji w formie wydawnictw multimedialnych materiałów archiwalnych dotyczących miasta Konina, a przechowywanych w zasobie Archiwum Państwowego w Poznaniu oraz w Oddziale w Koninie.

Materiały można zakupić w Miejskiej bibliotece Publicznej przy ul. Dworcowej 13.

Cena 5 zł/część.

Okładka książki Macieja Łuczaka - Szermierka w Koninie.O dziejach szermierki w Koninie powstało już kilka prac naukowych i popularnonaukowych. Są to artykuły zamieszczone w:

  • Rocznikach Naukowych Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu,
  • Kronice Wielkopolski,
  • prasie lokalnej („Przeglądzie Konińskim", „Wielkopolskim Zagłębiu", „Gazecie Konińskiej" i innych)

oraz monografie pod tytułem 30 lat Konińskiego Klubu Szermierczego 1966-1996, a także Od Szkolnego Klubu Sportowego do Konińskiego Klubu Szermierczego w latach 1966-2006 oraz prace nieopublikowane.

W niniejszym opracowaniu autor podjął więc próbę kompleksowego opracowania zagadnienia. Jego celem jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń, a także zasięgu społecznego szermierki bojowej i sportowej w Koninie, wykazanie różnic w uczestnictwie płci żeńskiej i męskiej, młodzieży i dorosłych.

Książkę można nabyć w MBP w Koninie, przy ul. Dworcowej 13.

Cena 15 zł.

Okładka tomiku poezji Jadwigi Naskręckiej - Śpiew kosa.Poezja Jadwigi Naskręckiej jest kameralna, refleksyjna, ukazująca niejednoznaczność uczuć i myśli ludzkich. To poezja pełna uczuć, nastrojów i przeżytych chwil.

Poetka łącznie wydała 13 tomów poezji. Wśród nich kilka poświęconych jest jej największej miłości – Fryderykowi Chopinowi (Chopin w Żychlinie, Żychlińskie tropy Fryderyka), a także ukochanym miejscom – rodzinnemu Żychlinowi (Żychlińskie okruchy) i miejscu obecnego zamieszkania – Koninowi (Pieśń o ziemi mojej, Z nadwarciańskiej skarpy, W cieniu drogowego słupa). Nie można pominąć szczególnego uwrażliwienia na pejzaż i przyrodę. Piękno krajobrazu było i jest natchnieniem, tematem i treścią wielu wierszy. Myśli wpisują się w krajobraz, a krajobraz wypełnia myśli.
W najnowszym tomiku obok wierszy o przyrodzie pisze o świecie (...) doznań, wrażeń, przemyśleń i obserwacji... Zatrzymuje się (...) zwłaszcza nad zwykłymi sprawami egzystencji, urodą wspierającej (ją) Natury, nieuchronnym przemijaniem.

Książkę można kupić w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie, ul. Dworcowa 13.

Cena – 20 zł.

Okładka książki Andrzej Łaskarz dyplomata, duchowny 1362-1426.Ludzie, którzy są ambasadorami naszego miasta w Wielkopolsce, Polsce, Europie i na świecie zasługują na szczególną uwagę i szacunek.

Oddaję do Państwa rąk książkę o człowieku wywodzącym się z Gosławic, wsi, która w dwudziestym wieku znalazła się w granicach administracyjnych Konina. Jej bohaterem jest Andrzej Laskarz, syn Łaszcza, biskup poznański w latach 1414-1426, wybitny dyplomata, doktor Uniwersytetu w Padwie z 1405 r., jeden z architektów polskiej polityki zagranicznej w pierwszej kwarci piętnastego wieku.

To on, wraz z gronem bliskich współpracowników króla Władysława Jagiełły, wprowadził Królestwo Polskie na wielką scenę polityczną Europy. Swojej Ojczyźnie wystawił dobre świadectwo na Soborze Powszechnym Piętnastej Konstancji (1415-1418), w czasie licznych poselstw do Węgier, państwa zakonnego w Prusach, Czech, podczas długich pobytów w Rzymie, Pradze, Heidelbergu, Padwie, Pizie i Ziemi Świętej.

Był jednym z około półtora tysiąca uczonych doktorów legitymujących się tym tytułem naukowym w przedrozbiorowej Polsce. Na swoim koncie ma długą listę zasług. Jednakże najlepszym świadectwem są opinie jego współczesnych o nim samym.

O Andrzeju Laskarzu pisał Jan Długosz w Rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego.