Okładka płyty Materiały archiwalne szkół średnich w Koninie.Ukazała się czwarta już część Materiałów Źródłowych do Dziejów Konina.

W 150. rocznicę powstania pierwszej szkoły średniej w Koninie Archiwum Państwowe w Poznaniu Oddział w Koninie i wydawnictwo Setidava Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie (przy współudziale Miasta Konin i I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie) wydały płytę zawierającą Materiały archiwalne szkół średnich w Koninie z lat 1862-1948 [1948-1954].

Jak pisze we wstępie do publikacji Piotr Rybczyński – kierownik Archiwum w Koninie:

W zasobie konińskiego oddziału Archiwum Państwowego w Poznaniu przechowywane są zachowane materiały archiwalne wytworzone i zgromadzone w toku działalności dawnych, kolejnych w procesie historycznego rozwoju, szkół ponadelementarnych w mieście: Powiatowej Szkoły Pedagogicznej w Koninie (1862-1869), Prywatnego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Średniej w Koninie (1919-1938), Państwowego Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego Ogólnokształcącego w Koninie (1945-1948 [1948-1954]). Niestety (...) dramatyczne wydarzenia naszej historii skutkują również niewielkim stopniem zachowania tychże materiałów archiwalnych. Tym bardziej są one jednak cenne i warte poznania. Stanowią istotne źródło do badań nad dziejami szkolnictwa nie tylko w wymiarze lokalnym, ale również ogólnokrajowym.

Przypomnijmy, że do tej pory ukazały się następujące materiały:

  • Akta Miasta Konina z lat 1507-1792;
  • Protokoły Posiedzeń Rady Miejskiej Konina z lat 1915-1923 i 1929-1939
  • Głos Koniński z lat 1921-1935.

Wszystkie cztery części można kupić w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie w godzinach otwarcia wypożyczalni.

Cena jednej części – 5 zł.