Okładka książki Zapomniany MocarzCzym byłoby ludzkie życie bez miłości do innego człowieka, do jakiegoś miejsca, do jakiejś idei? Bez niej nie zaistniałby nikt, kto chciałby cokolwiek przekazać innym ludziom. Człowiek pozbawiony tego uczucia nie mógłby zaistnieć jako pisarz. Janina Perathoner, znana pod literackim pseudonimem Janina Weneda, przez lata obnosiła się miłością do miasta, z którym była związana przez całe życie. Tę miłość do miasta wszczepiała wszystkim, którzy sięgali po jej pisarską twórczość. W tym mieście i jego okolicy osadzała losy swoich bohaterów ucieleśniających jej ideały.

Przez lata nie było nam dane, aby w jej bogatym dorobku literackim dostrzec wyrazisty portret jej wnętrza i uosobiony w opisywanej postaci. Przez lata obnosiła się z zapowiedzią powieści o Stanisławie Staszicu. Wciąż w jego kolejach losu szukała tych elementów, które wyrażałyby nie tylko własny etos, ale i osób nawiązujących do tej mocarnej postaci.

Historyczna postać twórcy dzieła O ziemiorództwie Karpat, posłużyła pisarce do wyrażenia tego, czego nie można było wypowiedzieć innym sposobem; wyartykułować tego co czuła i jakimi formami własnego istnienia pragnęła kreować ukochane miasto. Ta powieść o Stanisławie Staszicu to jak ukochane i jedyne dziecko, które spełnia najskrytsze marzenia rodzicielki - to continuum życia i nadzieja na przetrwanie poza własnym - ludzkim czasem istnienia.

Stając przed trudnym, kobiecym, wyborem pomiędzy egoistycznym ego, a owocem życia, rozstrzygnięcie zawsze jest oczywiste! Płód zrodzony z miłości zawsze zapewni szczerą pamięć. Traktując w tych kategoriach, ten oczywisty związek pisarki, bohatera wpisanego w karty dzieła i własnego etosu, mamy do czynienia z walką o przekazywane wartości.

Miasto Konin, doceniając trud i dzieło Janiny Perathoner, wypełniło deklarację wydania książki o Stanisławie Staszicu, bliskim nie tylko autorce, ale i wielu mieszkańcom egzystującym dzięki bogactwom, którymi natura obdarzyła to miejsce. Te naturalne bogactwa zrodziły i ubogaciły Konin, rozbudziły marzenia jego mieszkańców i umożliwiły ich realizację.

Józef Nowicki
Prezydent Miasta Konina  

Książkę można nabyć w MBP w Koninie, przy ul. Dworcowej 13 w cenie 22 zł.