Okładka ksiązki Macieja Łuczaka - Szermierka w KoninieO dziejach szermierki w Koninie powstało już kilka prac naukowych i popularnonaukowych. Są to artykuły zamieszczone w „Rocznikach Naukowych Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu", „Kronice Wielkopolski", prasie lokalnej („Przeglądzie Konińskim", „Wielkopolskim Zagłębiu", „Gazecie Konińskiej" i innych) oraz monografie pt. 30 lat Konińskiego Klubu Szermierczego 1966-1996, a także Od Szkolnego Klubu Sportowego do Konińskiego Klubu Szermierczego w latach 1966-2006 oraz prace nieopublikowane. W niniejszym opracowaniu autor podjął więc próbę kompleksowego opracowania zagadnienia. Jego celem jest przedstawienie najważniejszych wydarzeń, a także zasięgu społecznego szermierki bojowej i sportowej w Koninie, wykazanie różnic w uczestnictwie płci żeńskiej i męskiej, młodzieży i dorosłych.

Książkę można nabyć w MBP w Koninie, przy ul. Dworcowej 13 w cenie 15 zł.