Okładka tomiku poezji Jadwigi Naskręckiej - Śpiew kosaPoezja Jadwigi Naskręckiej jest kameralna, refleksyjna, ukazująca niejednoznaczność uczuć i myśli ludzkich. To poezja pełna uczuć, nastrojów i przeżytych chwil.
Poetka łącznie wydała 13 tomów poezji. Wśród nich kilka poświęconych jest jej największej miłości – Fryderykowi Chopinowi („Chopin w Żychlinie”, „Żychlińskie tropy Fryderyka”), a także ukochanym miejscom – rodzinnemu Żychlinowi („Żychlińskie okruchy") i miejscu obecnego zamieszkania – Koninowi („Pieśń o ziemi mojej”, „Z nadwarciańskiej skarpy”, „W cieniu drogowego słupa”). Nie można pominąć szczególnego uwrażliwienia na pejzaż i przyrodę. Piękno krajobrazu było i jest natchnieniem, tematem i treścią wielu wierszy. Myśli wpisują się w krajobraz, a krajobraz wypełnia myśli.
W najnowszym tomiku obok wierszy o przyrodzie pisze o świecie (...) doznań, wrażeń, przemyśleń i obserwacji... Zatrzymuje się (...) zwłaszcza nad zwykłymi sprawami egzystencji, urodą wspierającej (ją) Natury, nieuchronnym przemijaniem.

Książkę można kupić w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie, ul. Dworcowa 13 (cena – 20 zł).