Okładka tomiku poezji Jadwigi Naskręckiej - Śpiew kosa.Poezja Jadwigi Naskręckiej jest kameralna, refleksyjna, ukazująca niejednoznaczność uczuć i myśli ludzkich. To poezja pełna uczuć, nastrojów i przeżytych chwil.

Poetka łącznie wydała 13 tomów poezji. Wśród nich kilka poświęconych jest jej największej miłości – Fryderykowi Chopinowi (Chopin w Żychlinie, Żychlińskie tropy Fryderyka), a także ukochanym miejscom – rodzinnemu Żychlinowi (Żychlińskie okruchy) i miejscu obecnego zamieszkania – Koninowi (Pieśń o ziemi mojej, Z nadwarciańskiej skarpy, W cieniu drogowego słupa). Nie można pominąć szczególnego uwrażliwienia na pejzaż i przyrodę. Piękno krajobrazu było i jest natchnieniem, tematem i treścią wielu wierszy. Myśli wpisują się w krajobraz, a krajobraz wypełnia myśli.
W najnowszym tomiku obok wierszy o przyrodzie pisze o świecie (...) doznań, wrażeń, przemyśleń i obserwacji... Zatrzymuje się (...) zwłaszcza nad zwykłymi sprawami egzystencji, urodą wspierającej (ją) Natury, nieuchronnym przemijaniem.

Książkę można kupić w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie, ul. Dworcowa 13.

Cena – 20 zł.