Okładka materiałów źródłowych: Protokoły posiedzeń Rady Miasta Konina.Wczoraj (12.11.2008 r.) w konińskiej sali ratuszowej odbyła się konferencja prasowa dotycząca realizacji projektu digitalizacji protokołów Rady Miasta Konina z lat 1915-1923 i 1929-1939. Na pierwszą publiczną prezentację materiałów (wydanych na płycie DVD przez Miejską Bibliotekę Publiczną wraz z Archiwum Państwowym w Poznaniu) zaprosił prezydent miasta Konina Kazimierz Pałasz wspólnie z Henrykiem Janaskiem, dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i Piotrem Rybczyńskim, kierownikiem Archiwum Państwowego w Poznaniu. Oddział w Koninie.

Oprócz dziennikarzy w spotkaniu uczestniczyli także Tadeusz Tylak – z-ca prezydenta miasta Konina, Stanisław Sroczyński – prezes Towarzystwa Przyjaciół Konina, Andrzej Miller – wiceprezes Oddziału Konińskiego PTTK oraz Jerzy Łojko – znany koniński historyk, regionalista.

Przez lata archiwalia dostępne były dla niezbyt licznego kręgu osób, gdyż są z reguły unikatami, które trzeba w sposób szczególny chronić, aby zachować je dla przyszłych pokoleń. Z pomocą przyszła jednak współczesna technika, która stworzyła zupełnie nowe perspektywy. Digitalizacja zbiorów archiwalnych i bibliotecznych pozwala nie tylko na ich ochronę, ale stwarza szansę korzystania z nich każdemu zainteresowanemu.

W 2007 r. zapoczątkowana została przez Prezydenta Miasta Konina (wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną w Koninie i Archiwum Państwowym w Poznaniu) realizacja programu digitalizacji oraz publikacji w formie multimedialnej materiałów archiwalnych do dziejów Konina. Pierwszym efektem tego nowatorskiego wówczas w skali Wielkopolski i kraju przedsięwzięcia była digitalizacja całości materiałów archiwalnych zespołu Akta miasta Konin z lat 1507-1792.

Kolejnym krokiem jest prezentowana w niniejszym wydawnictwie digitalizacja fragmentu materiałów zespołu archiwalnego Akt miasta Konina z lat 1795-1950, obejmująca zachowane protokoły posiedzeń Rady Miejskiej Konina z lat 1915-1939. Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej to nie tylko świadectwo historii, ale także źródło prawa miejscowego, którego zapisy w wielu przypadkach obowiązują do dziś. Digitalizacja tych materiałów poszerza dostęp obywateli do szeroko rozumianej informacji publicznej i w tym zakresie jest również przedsięwzięciem nowatorskim w skali Wielkopolski i kraju.
Protokoły posiedzeń Rady Miejskiej Konina z okresu powstawania Polski niepodległej odzwierciedlają problemy i trud odbudowy, postrzegane z perspektywy ówczesnych władz samorządowych Konina.
Niezwykle cennym i mało znanym dotychczas źródłem historycznym jest prasa urzędowa, będąca prekursorem późniejszego konińskiego czasopiśmiennictwa. Szczególną wartość poznawczą przedstawia „Tygodnik Urzędowy”, wydawany w Koninie w latach 1918-1920. Na jego łamach odnajdujemy nie tylko obraz procesu powstawania i funkcjonowania lokalnych władz administracji rządowej i samorządowej w pierwszych miesiącach niepodległości, ale także pośrednio warunków i problemów życia codziennego ludności. Zachowane w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu. Oddział w Koninie numery „Tygodnika Urzędowego” z lat 1918-1919 ilustrują zaangażowanie, ofiarność i wkład mieszkańców regionu w dzieło odbudowy państwa.

Ciekawym uzupełnieniem dokumentacji aktowej i prasy urzędowej są prezentowane plany miasta i mapy okolic Konina z lat 1872-1969, pochodzące z zasobu archiwalnego Archiwum Państwowego w Poznaniu. Przybliżają one obraz rozwoju przestrzennego miasta oraz kształt i zmiany granic dawnego powiatu konińskiego.

Zdigitalizowane dokumenty będzie można niedługo oglądać w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie przy ul. Dworcowej 13, a w przyszłości także w Internecie.