mbp logo

ul. Dworcowa 13

62-510 Konin

tel.+48 63 242 85 37

fax +48 63 242 85 37 w.105

Wypożyczalnia Główna: 63 249 11 50

BANK: 68 1560 0013 2015 2807 9141 0001

Tomasz Wiślicz. Kleczewskie procesy o czary

Artykuł T. Wiślicza, który ukazał się przed paroma laty na łamach Kwartalnika Historycznego stanowi istotny przyczynek do dyskusji toczącej się wokół procesów o czary. Polemikę wywołała książka J. Stępnia o kleczewskich procesach czarownic w XVII w. (Konin 1998), których akta zachowały się w księdze wójtowskiej tego miasta, przechowywanej w Bibliotece PTPN w Poznaniu (rękopis 859). Głos T. Wiślicza, mało znany w kręgach regionalistyki konińskiej, warto przypomnieć. Brzmi on dosadnie, zwłaszcza że jego adwersarz nie potrafił nawet rozczytać staropolskiego tekstu. Procesy o czary w Kleczewie to interesujący fragment dziejów tego miasta, który był wart przypomnienia. Temu zadaniu nie sprostali ani J. Stępień, ani recenzent wydawniczy prof. M. Szczepaniak, redaktor Rocznika Konińskiego, ani wydawca. Takie wnioski wysunąć wypada po zapoznaniu się z tekstem T. Wiślicza. Teren Wielkopolski wschodniej obfituje w dobrze zachowane akta procesów o czary, m.in. w Koninie, Pyzdrach, Turku, akta Hexen-Comando SS. Akta procesu o czary w Koninie zachowały się w księgach grodzkich tego powiatu i do tej pory nie były dostrzegane w literaturze.

Zobacz: Tomasz Wiślicz, Społeczeństwo Kleczewa i okolic w walce z czartem (1624–1700), Kwartalnik Historyczny 2004, nr 2.

Instytucja pełni funkcje biblioteki powiatowej

 

Moduł a4w Informacja o ciasteczkach

© 2007-2020 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie Projekt i realizacja: Paweł Szczepaniak