Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie (MBP w Koninie) jest instytucją kultury powołaną przez Radę Miasta Konina. Działalność prowadzi na podstawie aktu o jej utworzeniu i Statutu nadanego przez Radę.

Nadzór ogólny nad jej działalnością sprawuje Urząd Miejski w Koninie, zaś nadzór nad zakresem zadań merytorycznych, określonych ustawą o bibliotekach, sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.