Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie jest beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (NPRCz 2.0), w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.

W 2021 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie na realizację zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0” uzyskała środki finansowe Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 25 000 zł.

Wkład własny MBP w Koninie w ramach tego zadania wyniósł 100 000 zł.

W ramach przyznanych środków z dotacji NPRCz w 2021 r. o łącznej kwocie 25000 zł wzbogaciliśmy zbiory MBP w Koninie i filii o:

 • 752 materiały biblioteczne – książki drukowane i audiobooki o wartości 23119 zł,
 • zakupiliśmy 10  miesięcznych kodów zdalnego dostępu (na 1 rok) do zasobów LEGIMI w ramach konsorcjum z WBPiCAK     w Poznaniu,
 • zakupiliśmy 4 miesięczne kody zdalnego dostępu (na rok) do platformy Biblio ebookpoint,
 • zakup 14 kodów kosztował 1881 zł.

Przekroczyliśmy limit wkładu własnego, który musiał wynieść co najmniej 100000 zł i kupiliśmy:

 • 3290 woluminów i jednostek materiałów bibliotecznych o wartości 129490,50 zł,
 • 49 miesięcznych kodów zdalnego dostępu do platformy Legimi,
 • nielimitowaną liczbę kodów zdalnego dostępu do zasobów IBUKLibra,
 •  zakup kodów kosztował 9896,15 zł. 

Łącznie, w ramach projektu (dotacja NPRCz 2.00 + wkład własny) na materiały biblioteczne wydaliśmy 129490,50 zł, a na cały zakup materiałów bibliotecznych w 2021 roku (łącznie z dotacją) MBP w Koninie wydała kwotę 170161,89 zł w tym:

 • 145600,91zł  książki drukowane, audiobooki, zbiory specjalne,
 • 11777,15 zł kody zdalnego dostępu,
 • 12783,83 prenumerata czasopism.

Struktura zakupu książek drukowanych w ramach dotacji wygląda następująco:  

 • zakupiono ok. 60% książek z lit. pięknej dla dorosłych,
 • ok. 28%  książek z lit. dla dzieci,
 • ok. 12 % książek z literatury popularnonaukowej dla dorosłych.

Przy wyborze materiałów bibliotecznych i dokonywaniu zakupów braliśmy pod uwagę przede wszystkim upodobania i sugestie naszych czytelników, a także nowości ukazujące się na rynku wydawniczym.

Mimo pandemii i ograniczeń w korzystaniu ze zbiorów oraz spadku liczby aktywnych czytelników w MBP w Koninie i filiach o 621 osób, odnotowaliśmy bardzo duży wzrost wypożyczeń książek drukowanych o 39610 woluminy w porównaniu z 2020 rokiem.

Logotypy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteki Narodowej.