mbp logo

ul. Dworcowa 13

62-510 Konin

tel.+48 63 242 85 37

fax +48 63 242 85 37 w.105

Wypożyczalnia Główna: 63 249 11 50

BANK: 68 1560 0013 2015 2807 9141 0001

Pierwsza konińska fundacja uniwersytecka

Księga uposażeń Uniwersytetu Jagiellońskiego, wydana przez J. Michalewicza i M. Michalewiczową (Liber fundationes pecuniarie Universitatis Iagellonicae in saeculi XV – XVIII, Kraków 1999, s. 135 nr 231) przynosi informację o zapisie z 1554 r., dokonanym przez Bartłomieja Gątkowskiego, kanonika poznańskiego i archidiakona krakowskiego, zarazem proboszcza w Koninie, sumy 100 zł przeznaczonej dla szpitala ubogich studentów w Krakowie, noszącego wezwanie św. Rocha. Roczne odsetki od tej sumy wynosiły 4 zł 24 gr.

Kim był wspomniany Bartłomiej Gątkowski? Czy rzeczywiście tę postać można połączyć z Koninem?

Bartłomiej Gątkowski (Gądkowski), znany jako kanonik i kanclerz kapituły poznańskiej, kanonik gnieźnieński, archidiakon krakowski (zm. 13 stycznia 1554 r.) pochodził z Wielkopolski. Jego związki z Koninem, wprawdzie jeszcze nie rozpoznane i nie udokumentowane, mogą jednak być połączone z tym miastem. Na arenie dziejowej pojawił się w 1507 r. Przez wiele lat był związany z Piotrem Tomickim, biskupem poznańskim, następnie krakowskim.

Bartłomiej (Balcer) Gątkowski w latach 1543-1555 – kanclerz poznański, archidiakon krakowski, kanonik gnieźnieński był także plebanem w Buku (miasto w zachodniej Wielkopolsce). Pochodził z rodu pieczętującego się herbem Korab.

Wypada więc postawić pytanie: czy była to pierwsza konińska fundacja uniwersytecka?

Instytucja pełni funkcje biblioteki powiatowej

 

Moduł a4w Informacja o ciasteczkach

© 2007-2020 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie Projekt i realizacja: Paweł Szczepaniak