mbp logo

ul. Dworcowa 13

62-510 Konin

tel.+48 63 242 85 37

fax +48 63 242 85 37 w.105

Wypożyczalnia Główna: 63 249 11 50

BANK: 68 1560 0013 2015 2807 9141 0001

Początki Konina

Fara w Koninie - wnętrze XIX w.

Tym krótkim tekstem rozpoczynamy publikacje cyklu materiałów o nieznanej przeszłości Konina. Będą to materiały o mało znanych epizodach z dziejów miasta, jak np. pożary, powodzie, zjazdy duchowieństwa i szlachty, omówienia wykazów ludności, inwentarze, nieznane dokumenty średniowieczne, przywileje, itd. Osobno chcemy opublikować bogatą ikonografię do dziejów miasta oraz rozpocząć cykl tekstów biograficznych o wybitnych obywatelach. Popularyzatorski charakter tej strony powoduje, że pomijamy informacje
o podstawie źródłowej. Są to głównie materiały rękopiśmienne do tej pory nie rozpoznane przez literaturę.

Przeszłość odkrywana latami przez archeologów znalazła swoje omówienie w artykule
K. Gorczycy, od lat badającego Konin i okolicę. Sporo na ten temat pisał A. Wędzki
w trzyczęściowym cyklu artykułów publikowanych na łamach Rocznika Konińskiego. Miasto jakoś nie miało szczęścia w historiografii, która różnie przyjmowała hipotetycznie ustaloną datę lokacji. Dopiero badania T. Jurka poświęcone dziejom Starego Miasta nad Wartą przyniosły istotne ustalenia w sprawie autentyczności dokumentu, który przez wielu historyków był uważany za podrobiony, względnie interpolowany, czyli opatrzony później formułami prawnymi. Stąd w literaturze często przyjmuje się różne daty, które wyznaczają czas powstania najstarszej wzmianki źródłowej o Koninie, jako mieście.

Do tej pory nie zwracano uwagi na inny dokument, wydany w pierwszym tomie Kodeksu dyplomatycznego Wielkopolski, opatrzony znakomitą oprawą edytorską i komentarzem, przez I. Zakrzewskiego. Opublikowany tam dyplom, opatrzony sygnaturą 35, podaje wiadomość
o nadaniu Mieszka III Starego, księcia wielkopolskiego (zm. 15 marca 1202 r.) wsi Lisiec koło Konina dla klasztoru św. Wawrzyńca w Kościelnej Wsi pod Kaliszem. Zestawienie obu miejscowości nie budzi żadnych wątpliwości, że chodzi tu o wieś książęcą Lisiec Wielki koło Konina (obecnie gmina Stare Miasto). Wątpliwe jest tylko jedno: czy ta lokalizacja została wprowadzona do dokumentu Mieszka III Starego, czy też do przywileju Przemysła I, czy wreszcie do dyplomu Przemysła II. Mamy zatem trzy warianty interpretacyjne. Konin po raz pierwszy został wzmiankowany przed 16 marca 1202, bądź wzmiankowano go w latach 1248-125 (przywilej Przemysła, potwierdzony przez jego syna Przemysła II); wreszcie można stwierdzić, że ta wiadomość pochodzi sprzed 1296 na co wskazuje tytulatura książęca (dux), a nie monarsza (rex), jego wystawcy.

Nie ulega wątpliwości, że lokalizacja Liśca koło Konina została przejęta z przywileju z lat 1248-1252, co zdaje się potwierdzać lista świadków dająca się powiązać tylko z tymi latami.

Jednak, gdy powiążemy tę wiadomość z istnieniem Słupa Drogowego z 1151 r., który obecnie stoi przy kościele farnym św. Bartłomieja w Koninie, mamy również przesłanie, aby domniemywać, że osada Konin mogła istnieć już w połowie XII stulecia.

Instytucja pełni funkcje biblioteki powiatowej

 

Moduł a4w Informacja o ciasteczkach

© 2007-2020 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie Projekt i realizacja: Paweł Szczepaniak