mbp logo

ul. Dworcowa 13

62-510 Konin

tel.+48 63 242 85 37

fax +48 63 242 85 37 w.105

Wypożyczalnia Główna: 63 249 11 50

BANK: 68 1560 0013 2015 2807 9141 0001

Pracownia Dziejów Wielkopolski

Jest to wyspecjalizowana agenda MBP w Koninie, zajmująca się gromadzeniem wszelkiego rodzaju źródeł historycznych związanych głównie z dawnymi (historycznymi) powiatami konińskim, pyzdrskim, gnieźnieńskim. Są to digitalizowane materiały historyczne, kartograficzne, ikonograficzne oraz współczesna dokumentacja dziedzictwa kulturowego Wielkopolski.
Swoje zasoby udostępnia w formie pokazów multimedialnych, lekcji tematycznych, wystaw, publikacji. Obecnie przygotowywany jest Leksykon historyczny Wielkopolski wschodniej XI – XVIII w. (obejmuje obszar dawnego województwa konińskiego) oraz Dzieje Konina (do 1793 r.). Korzystający mają do dyspozycji katalog opracowań, zdjęć, materiałów ikonograficznych i kartograficznych.

Zainteresowani mogą korzystać ze zbiorów na miejscu na ogólnie przyjętych zasadach korzystania z rękopisów. Pracownia nie udziela, ani nie udostępnia swoich materiałów instytucjom publicznym (biblioteki, muzea, itp.). Można z nich korzystać po złożeniu deklaracji dotyczącej zakresu badań, miejsca ich przeznaczenia oraz celu.
Z uwagi na to, że są to przede wszystkim zbiory objęte ochroną prawa autorskiego, niektórzy zainteresowani mogą nie uzyskać zgody na dostęp do aktualnych zasobów.
Korzystanie z zasobów jest związane z opłatami za wykorzystywanie sprzętu elektronicznego. Pracowania nie udostępnia materiałów na zewnątrz. Nie zajmuje się także udzielaniem informacji za pośrednictwem korespondencji, poczty elektronicznej, telefonów.

Wykaz ważniejszych opracowań:

 1. Inwentarz ksiąg miejskich Wielkopolski.
 2. Inwentarz ksiąg grodzkich.
 3. Inwentarz akt kapituły metropolitalnej w Gnieźnie.
 4. Drewniane budownictwo sakralne Wielkopolski.
 5. Zamki Wielkopolski.
 6. Leksykon miast Wielkopolski.
 7. Materiały do dzieje złotnictwa wielkopolskiego XV – XVIII wieku.
 8. Szkoci w Wielkopolsce.
 9. Katalog inwentarzy dóbr szlacheckich.
 10. Katalog inwentarzy dóbr stołowych arcybiskupów gnieźnieńskich.
 11. Kult Pięciu Braci w Kazimierzu Biskupim i jego europejska przestrzeń.
 12. Źródła do dziejów Wielkopolski.
 13. Herby miast wielkopolskich (inwentarz pieczęci).
 14. Cystersi – katalog źródeł, opracowania (np. Ląd, Wągrowiec, Obra).
 15. Niepublikowane dokumenty średniowieczne (do 1450 r.).
 16. Akta wizytacji kościołów parafialnych w dawnej archidiecezji gnieźnieńskiej.
 17. Inwentarz zawartości akt konsystorza generalnego w Gnieźnie.
 18. Dzieje kolegiaty NMP w Kaliszu.
 19. Monografie miast:
  • Brdów,
  • Ciążeń,
  • Koło,
  • Konin,
  • Lądek,
  • Mielżyn,
  • Mosina,
  • Pobiedziska,
  • Powidz,
  • Pyzdry,
  • Rogoźno,
  • Szamotuły,
  • Turek,
  • Wągrowiec,
  • Witkowo,
  • Zagórów.
 20. Gminy wielkopolskie (np. Kiszkowo, Kłecko, Przykona, Skulsk, Tarnowo Podgórne).
 21. Królewszczyzny wielkopolskie.
 22. Słownik biograficzny.
 23. Wykazy burmistrzów, wójtów, plebanów, opatów, itp.

Pracownia Dysponuje kwerendami obejmującymi około 100 różnych tematów, jak: architektura romańska, architektura gotycka, biblioteki, bractwa religijne, bractwa kurkowe, cechy, czary, dwory obronne, dwory szlacheckie, fundacje artystyczne, genealogia, heraldyka, ikonografia, wyobrażenia przedportretowe, epitafia, nagrobki, malarstwo rękopiśmienne (miniaturowe),klęski elementarne (gradobicie, powodzie, pożary, epidemie, zniszczenia wojenne), konstytucje sejmowe, metryki urodzenia oraz akta ślubów i zgonów (rozproszone po różnych zasobach), młyny, mosty, mury obronne, Ormianie, osady olęderskie, spory graniczne, sumariusze dokumentów, szpitale, tabele podatkowe, testamenty, studenci, szkoły parafialne, Włosi, Węgrzy, wykazy ludności (spisy), zakony męskie, zakony żeńskie (augustianie, benedyktyni, bernardyni, bożogrobcy, franciszkanie, filipini, kameduli, kapucyni, karmelici, reformacji), Żydzi w Wielkopolsce, itd.
Zbiory obejmują około 6.000 stron opracowań, 10.000 współczesnych zdjęć zabytków dziedzictwa kulturowego, 2.000 widokówek, zdjęcia zniszczonych zabytków, 100 kopii planów kartograficznych miast.

Zasoby Pracowni oraz opracowania były wykorzystywane na dużych ekspozycjach muzealnych w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu, Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie i innych miejscach. Prezentowano je na sesjach naukowych w Gdańsku, Gnieźnie, Kazimierzu Biskupim, Ostrowie Wielkopolskim. Na podstawie tych zbiorów powstały lub powstają rozprawy doktorskie.
W trakcie badań udało się określić miejsce przechowywania wielu rękopisów, które do tej pory uznawano za zaginione (np. akta kolegium wikariuszy wieczystych kapituły w Uniejowie, bractwa św. Jana Nepomucena w Kaliszu, księgi miejskie Miłosławia), także dokumentów (np. cechy Pobiedzisk, Pleszewa), dokumenty miejskie Ostrzeszowa, Wągrowca, Szamotuł, Śremu). Natrafiono na liczne kroniki klasztorne


Przygotowywane imprezy:

 1. Wystawa Dzieje kościołów konińskich. Sierpień 2007.
 2. Spotkanie (zamknięte) Cudowny Obraz NMP z Rokitna i jego kopie. Kult maryjny i jego cysterskie inspiracje.
 3. Spotkanie kilku muzeów i biblioteki wielkopolskich w sprawie wspólnej aplikacji projektu Wielkopolska Narodów. Edukacja kulturowa i organizacji wystaw monograficznych (np. budownictwo drewniane historycznej Wielkopolski, Żarliwe Piękno – spalone kościoły ) w niektórych świątyniach (np. Kazimierz Biskupi, kościół z Wartkowic, remiza OSP w Łagowie k. Krzywinia).
 4. Ekspozycja Szlak cysterski. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie (współorganizator). Ośrodek w Kowalewku. lipiec 2007. Projekt realizowany wspólnie ze szkołami gminy Rzgów.
 5. Siedemsetpięćdziesięciolecie Pyzdr. Czerwiec 2007.
 6. Kościoły Kalisza XIII – XVIII w.

Instytucja pełni funkcje biblioteki powiatowej

 

Moduł a4w Informacja o ciasteczkach

© 2007-2020 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie Projekt i realizacja: Paweł Szczepaniak