Jeżeli jesteś rodzicem/opiekunem prawnym, masz troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia jeśli się uczą, bądź legitymują się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - złóż wniosek o wydanie Konińskiej Karty Rodziny 3+.

Składając swoje wnioski do KBO mieszkańcy określają, czy interesuje ich infrastruktura czy może kultura, a może jeszcze coś innego. To mieszkańcy sami zadecydują, na co wydać miejskie, czyli publiczne, czyli nasze pieniądze. Zatem podsumowując: mieszkańcy składają wnioski, które później są wybierane w drodze głosowania mieszkańców. Sami decydujemy, czego chcemy.

Tym, którzy zmęczyli się nieco książką w wydaniu tradycyjnym, rozwiązali wszystkie krzyżówki, znudzili się filmami akcji, współczesnymi i historycznymi serialami, wyczerpali zapas pomysłów na zabawy z dziećmi, chcemy pomóc. Zaproponować, a może po prostu zasugerować, co wybrać i gdzie znaleźć to, co pozwoli oderwać się od codziennych spraw, zarówno dorosłym, jaki i dzieciom.

Kampania społeczna „Mała książka - wielki człowiek” przypomina o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Została przygotowana w związku z ogólnopolską akcją „Książką połączeni”, w ramach której młodzi rodzice na oddziałach położniczych otrzymają wyjątkowe „wyprawki czytelnicze”.

Coroczna akcja wspólnego czytania wybranej lektury, do której przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby prywatne oraz instytucje publiczne w kraju i za granicą. Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 r. Została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania – ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, lokalnych centrów żywej kultury i edukacji.

Celem zajęć nie jest wypracowanie uniwersalnej metody twórczego pisania, bo taka gotowa formuła nie jest możliwa do osiągniecia. Ich celem jest przede wszystkim pobudzenie do twórczego myślenia, pomoc w nabyciu umiejętności wyrażania swoich myśli w niekonwencjonalny sposób, czyli przede wszystkim unikania schematów i kalek językowych.

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich od 2004 roku organizuje w maju ogólnopolską akcję promocji czytelnictwa i bibliotek – Tydzień Bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

W ramach projektu Wypożyczalnia Zbiorów Audiowizualnych otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać Czytaka osobom niewidomym i słabowidzącym.