Składając swoje wnioski do KBO mieszkańcy określają, czy interesuje ich infrastruktura czy może kultura, a może jeszcze coś innego. To mieszkańcy sami zadecydują, na co wydać miejskie, czyli publiczne, czyli nasze pieniądze. Zatem podsumowując: mieszkańcy składają wnioski, które później są wybierane w drodze głosowania mieszkańców. Sami decydujemy, czego chcemy.