Jeżeli jesteś rodzicem/opiekunem prawnym, masz troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 24 roku życia jeśli się uczą, bądź legitymują się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - złóż wniosek o wydanie Konińskiej Karty Rodziny 3+.