BLISKOtekaNazwa projektu: BLISKOteka.

Pozyskaliśmy rekordową dotację ze środków ministerialnych - kwotę 131.600 zł - na realizację strategicznych celów programu BLISKO – BIBLIOTEKA | LOKALNOŚĆ | INICJATYWY | SPOŁECZNOŚĆ | KOOPERACJA | ODDOLNOŚĆ, w ramach Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2022-2023, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury i ze środków będących w dyspozycji MKiDN.

W projekcie, który nazwaliśmy „BLISKOteka” zrealizujemy w czasie od kwietnia 2022 roku do listopada 2023 roku zadania, które będą ukierunkowane na wzmocnienie roli MBP w Koninie jako "trzeciego miejsca" - przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, aktywności czytelniczej, odpoczynku i integracji społeczności Konina.

Kluczowymi celami projektu „BLISKOteka” są:

  1. Włączenie nowych środowisk w działalność MBP w Koninie i aktywizacja społeczności lokalnych w działania na rzecz upowszechniania czytelnictwa.
  2. Nawiązywanie i rozwijanie lokalnych partnerstw na rzecz wzmacniania roli biblioteki, jako lokalnego centrum dostępu do wiedzy i kultury, jako tzw. „trzeciego miejsca” (po domu i pracy) jednoczącego społeczność lokalną w przestrzeni do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku. Rozwijanie i nawiązywanie nowych partnerstw będzie wzmacniało działania biblioteki, sprzyjało jej rozwojowi i pozwoli na pełniejsze wykorzystanie zasobów bibliotecznych oraz budowanie silnej koalicji na rzecz rozwoju czytelnictwa w Koninie i powiecie konińskim.
  3. Szkolenia dla bibliotekarzy, które pozwolą podnosić kompetencje w zakresie rozpoznawania potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnej społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek.

Budżet projektu wraz z wkładem własnym wynosi 147.350 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Flaga Polski, Godło PolskiLogo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


BLISKOteka wniosek spotkanieKolejne, ważne spotkanie za nami.

Dzisiaj (15.11.2022 r.) koordynatorka projektu BLISKOteka Emilia Guźnik spotkała się z Renatą Rudowicz autorką zwycięskiej, kulturalnej inicjatywy oddolnej.
Renata Rudowicz jest animatorką kultury i pasjonatką fotografowania. Związana jest z Centrum Kultury i Sztuki w Koninie oraz Konińskim Klubem Fotograficznym Fajnych Fotografów. Jest organizatorką wielu interdyscyplinarnych imprez kulturalnych, wystaw młodych talentów, warsztatów oraz konkursów o charakterze ludowym.
Fotograficzne zbliżenia to inicjatywa mająca na celu popularyzację sztuki fotografii i czytelnictwa wśród społeczności lokalnej, aktywizująca amatorów fotografii wśród młodzieży i dorosłych, chcących rozwijać swoje umiejętności fotograficzne. To cykl spotkań edukacyjnych, również o charakterze warsztatowym, przybliżających i rozwijających podstawową wiedzę z zakresu robienia poprawnych zdjęć oraz sztuki fotografii, uwrażliwiających na piękno fotografii i artystyczną formą jej wypowiedzi.

spotkanie-wniosek-inicjatywy oddolne-bliskotekaKolejny wniosek na kulturalne inicjatywy oddolne i kolejne, miłe spotkanie w konińskiej książnicy.

W poniedziałkowe przedpołudnie (14.11.2022) koordynatorka projektu BLISKOteka Emilia Guźnik spotkała się z Paniami Barbarą Mulnik i Hanną Wojdak ze Stowarzyszenia Drużba Konin. Razem możemy więcej. Rozmawiałyśmy na temat dalszej współpracy przy realizacji zgłoszonej przez Panie, zwycięskiej inicjatywy pt. Spotkania seniora z kulturą – seniorze nie przestawaj czytać. Zapowiada się ciekawy konkurs literacki dla seniorów, spotkania i wyjazdy kulturalne.

W czwartek 10 listopada odbyło się spotkanie podczas którego  podsumowano działania w ramach zadania BLISKOteka w 2022 roku z projektu Narodowego Centrum Kultury – BLISKO. Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie otrzymała dofinansowanie na realizację działań w ramach zadania BLISKOteka na lata 2022-2023.

O realizacji projektu w konińskiej książnicy mówił Damian Kruczkowski, dyrektor MBP w Koninie oraz Emilia Guźnik koordynatorka zadania.

Dzięki dwutorowemu przebiegowi zadania bibliotekarze oraz Partnerzy mogli uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach podnoszących kompetencje z zakresu komunikacji wizerunkowej, bibliotece jako „trzecim miejscu”, diagnozowania potrzeb użytkowników i nie użytkowników bibliotek, prowadzeniu kreatywnych działań i zajęć teatralnych w bibliotece, popkulturowych nawiązaniach literackich, Millenialsach i pokoleniu XYZ w bibliotece, literaturze ukraińskiej tłumaczonej na język polski. Mieliśmy okazję poznać podstawy Polskiego języka Migowego. Mieliśmy okazję uczestniczyć w wyjazdach studyjnych, m.in. do bibliotek w Gdańsku i Sopocie.

spotkanie-inicjatywy-oddolne-wiosek-2-bliskotekaNa co dzień współpracujemy z dyrektorką Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kleczewie Magdaleną Siupą w ramach wypełniania przez MBP w Koninie zadań powiatowej biblioteki dla bibliotek Powiatu Konińskiego oraz w ramach wsparcia Lokalnej Grupy Dyrektorów InicJaTyWy.

Jednak tym razem (10.11.2022 r.) koordynatorka projektu BLISKOteka Emilia Guźnik spotkała się z Magdaleną Siupą, jako autorką zwycięskiego wniosku na kulturalne inicjatywy oddolne, mieszkanką osiedla Łężyn oraz przedstawicielką nieformalnej grupy lokalnej skupionej wokół Parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Łężynie. Współautorem projektu jest ks. Sławomir Majdecki proboszcz tejże parafii.

Kto w bibliotece gości i kradnie mądrości? to spektakl, w którym aktorzy Teatru Edukacji i Profilaktyki Maska z Krakowa pokazali jaki niezwykły wpływ ma na dzieci obcowanie z literaturą. Książki rozwijają ich wyobraźnię, zdolność myślenia, powiększają zasób słownictwa i wiedzę o otaczającym świecie, a każda przeczytana książka jest fascynującą przygodą.

We wtorek, 7.11.2022 r. zaprosiliśmy naszych najmłodszych czytelników na ten niezwykły spektakl. Bohaterami przedstawienia był Skrzat Psikus, tajna agentka – Biedronka Donka oraz Sowa.

Dobiega końca szkolenie w zakresie podstawowym z Polskiego Języka Migowego (PJM). Szkolenie dla 15 bibliotekarzy z konińskiej książnicy prowadzi Karina Akseńczuk z Centrum Języka Migowego "Coda" w Koninie.

Znajomość podstaw PJM u bibliotekarzy przyczyni się do poprawy komunikacji w bibliotece i dostępie do jej zasobów dla osób porozumiewających się PJM, pozwoli prowadzić bibliotekarzom zajęcia pedukacyjno-animacyjne dla lokalnej społeczności z elementami PJM.