Biblioteka realizuje misję poprzez  gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, ich przechowywanie i ochronę  oraz zapewnienie dostępu do najnowszych krajowych i światowych źródeł informacji. Zapraszamy do poszukiwań.

Zapraszamy do odwiedzania online Konińskiego Archiwum Społecznego (KAS), które utworzone zostało przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Koninie (MBP w Koninie) na portalu Otwarty System Archiwizacji (OSA).

Budynek Narodowego Banku Polskiego.Wszystkie prace związane z przygotowaniem, opracowaniem, a potem publikacją dokumentów w KAS odbywają się w pracowni Centrum Edukacji Elektronicznej im. Jana Zemełki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie. To tutaj dokonujemy wyboru materiałów, które Państwo nam udostępniacie, podpisujemy zgody na ich publikację, skanujemy i opracowujemy, a na koniec będziemy publikowali w KAS. 

Na początek zamieściliśmy zdjęcia z otwarcia Narodowego Banku Polskiego (NBP) w 1968 roku, zdjęcia załogi NBP w Koninie podczas jubileuszu 25-lecia istnienia banku, fotografie przed budynkiem NBP, w którym obecnie funkcjonuje nasza biblioteka.

Już wkrótce utworzymy profil KAS na Facebooku. Będziemy pisali na nim m.in. o aktualnie przygotowywanych do publikacji dokumentach, o osobach, które udostępniają nam swoje zasoby, o historii, która jest z nimi związana. Przymierzamy się również do nagrywania i publikacji tak zwanej historii mówionej, czyli relacji uczestników-świadków historii dwudziestego wieku.

Grafika promująca "Kultura w sieci".Z powodu stanu epidemii wszystkie placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie zostały zamknięte dla Czytelników. Ponowne otwarcie nastąpi najwcześniej dnia 18 maja 2020 r.

Jednak mimo zamknięcia bibliotek, nasi Bibliotekarze pozostają w kontakcie z Czytelnikami poprzez media społecznościowe, pocztę elektroniczną i kontakt telefoniczny. Dodatkowo, na naszej stronie internetowej, przygotowaliśmy dla Państwa przewodnik po kulturze online Kultura w sieci, który będziemy rozbudowywać o kolejne informacje.

W przewodniku po kulturze znajdziecie Państwo linki do serwisów oferujących bezpłatne e-booki, audiobooki, wirtualne spacery po bibliotekach, muzeach, galeriach, wystawach, zabytkach gry i zabawy opracowane przez naszych bibliotekarzy. Zamieszczamy również propozycje filmów, słuchowisk, spotkań autorskich, warsztatów i innych wydarzeń kulturalnych dostępnych online.

.

Archiwa to instytucje zajmujące się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów archiwalnych (akt metrykalnych, dokumentów urzędowych, akt sądowych, akt szkolnych, dokumentów kartograficznych itp.). W procesie digitalizacji, czyli przetwarzania (kopiowania) materiałów archiwalnych na format cyfrowy, są one udostępniane na stronach internetowych.

Baza danych to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody, indywidualnie dostępnych w jakikolwiek sposób. W niniejszej kategorii przedstawiamy dostęp do wybranych baz danych.

Bibliografia to spis, wykaz, zestawienie dokumentów uporządkowanych według pewnych kryteriów, które spełniają określone zadania informacyjne. O rodzaju bibliografii decyduje kryterium według którego zestawiono dokumenty.

Biblioteki cyfrowe to systemy informacyjno-wyszukiwawcze, w którym gromadzone są uporządkowane zbiory zasobów cyfrowych, tj. dokumenty w oryginalnej postaci cyfrowej oraz dokumenty zdigitalizowane będące odwzorowaniem dokumentów w postaci tradycyjnej, udostępniane bezpłatnie w sieci za pomocą specjalistycznego oprogramowania do tworzenia biblioteki cyfrowej i zarządzania nią.

Katalog jest to uporządkowany, według określonych zasad, spis dokumentów bibliotecznych, znajdujących się w danym zbiorze, informujący o miejscu ich przechowywania w bibliotece. Katalog to realny zbiór w bibliotece, polega na opisie egzemplarza zbioru istniejącego rzeczywiście. Natomiast bibliografia to spis wydań druków w oderwaniu od przynależności do danego miejsca w bibliotece.

Wolne Lektury to biblioteka internetowa, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo. W jej zbiorach znajduje się ponad cztery tysiące utworów, w tym wiele lektur szkolnych. Wszystkie dzieła są odpowiednio opracowane - opatrzone przypisami, motywami i udostępnione w kilku formatach - HTML, TXT, PDF, EPUB, MOBI, FB2.