mbp logo

ul. Dworcowa 13

62-510 Konin

tel.+48 63 242 85 37

fax +48 63 242 85 37 w.105

Wypożyczalnia Główna: 63 249 11 50

BANK: 68 1560 0013 2015 2807 9141 0001

Szkoci w Koninie w XVI - XVIII wieku

Obecność Szkotów w Koninie, marginalnie zasygnalizowana w Dziejach tego miasta, pióra A. Wędzkiego, to jeden z bardziej interesujących wątków przeszłości. Bogata dokumentacja, zachowana w księgach grodzkich konińskich, aktach miejskich, nigdy nie była przedmiotem dokładniejszych badań wspomnianego autora.

Czytelników zainteresowanych szkocką problematyką, odsyłamy do tekstów publikowanych na stronach internetowych. Zachowany wykaz kupców szkockich, osiadłych w polskich miastach i zobowiązanych do zapłacenia specjalnego podatku (zwany dziesięciną) na cele wojenne króla Karola II, władcy Szkocji z 1651 r., wymienia czterech Wyspiarzy, zamieszkałych w Koninie. Publikacja A. B. Pernal i R. P. Gasse, pt. The 1651 Polish Subsidy to the Exilde Charles II jest dostępna na stronach Uniwersytetu Oxford. Jest to obszerne omówieni wykazu podatkowego zachowanego w Archiwum Głównym Akt Dawnych Warszawie. Nie mniej ważny okazuje się tekst A. Bagińskiej, poświęcony Szkotom w Polsce, który ukazał się na stronach Canadian Slavonic Papers w marcu 2001 r. Publikacja zawiera bogate informacje bibliograficzne [The learned Scots in Poland (from the mid-sixteenth to the close of the eighteenth century)].

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie dysponuje kartoteką źródeł do dziejów Szkotów konińskich, obejmującą kilkadziesiąt nazwisk. Wśród nich wspomniano przedstawicieli rodzin Andrysów, Benethonów, Gibonów, Forbesów, Meltonow, Pekoków, Tomsonów i wielu innych.

Instytucja pełni funkcje biblioteki powiatowej

 

Moduł a4w Informacja o ciasteczkach

© 2007-2019 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie Projekt i realizacja: Paweł Szczepaniak