19 kwietnia przypadała 79. rocznica powstania w getcie warszawskim. Z tej okazji Filia „Siódemka” zaprosiła na spotkanie z historią dzieci z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy Szkole Podstawowej nr 3. Temat wojny, jak najbardziej aktualny w tym czasie, jest to bardzo trudny temat do rozmów. Jako, że uczestnicy to w większości  uczniowie 2 klasy szkoły podstawowej, skupiliśmy się bardziej na emocjach i odczuciach związanych z wojną i stanem zagrożenia bezpieczeństwa.

Materiały edukacyjne zaczerpnięte z Muzeum Historii Żydów Polskich i akcji „Żonkile 2022” pomogły wprowadzić młodych ludzi w świat z 1943 roku. Słuchowisko Marcina Szczygielskiego Prawdziwi przyjaciele było punktem wyjścia do rozmowy na temat powstania. Uczniowie, mimo młodego wieku, dzielili się trafnymi spostrzeżeniami, ich odpowiedzi wyrażały empatię, mądrość i współczucie.

Na zakończenie stworzyliśmy „słoik wzmocnienia”, do którego każdy włożył karteczkę, na której napisał w czym może pomóc drugiej osobie, lub jak może ją wspierać. Dzieci poczęstowały się też konfiturą malinową, która w ostatniej scenie opowiadania była symbolem wsparcia dla prześladowanej rodziny.