"(...) papier przepada jak liście,
Pozostawując same wielkie słowa..."

Cyprian Kamil Norwid

Inicjatorka Lirycznych Spotkań z Norwidem, Wioletta Kołecka (polonistka z Trzeciego Liceum Ogólnokształcącego w Koninie), wspomina kolejne edycje konkursu, jako wydarzenia mające na celu kultywowanie dzieła jednego z najoryginalniejszych i najbardziej europejskich  twórców w historii naszej kultury, Cypriana Kamila Norwida - poety, filozofa, tłumacza, rzeźbiarza, malarza, znawcy muzyki, eseisty.

Konkurs  jest współorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Z. Urbanowskiej w Koninie i Trzecie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Koninie.

W tym roku, w dniach od 22 do 24 marca, w formie online, odbyła się jego jubileuszowa 15. edycja.

Pierwsze spotkanie z poezją Wieszcza było wydarzeniem kulturalnym towarzyszącym uroczystości nadania imienia Poety Trzeciemu Liceum. W ciągu 15 lat konkurs - adresowany pierwotnie do uczniów liceów konińskich - zyskał liczne grono sympatyków - młodych czytelników i recytatorów z Konina i powiatu konińskiego.

Plakat promujący konkurs recytatorski "Piętnaste Liryczne Spotkania z Norwidem".Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie i Trzecie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Koninie zapraszają uczniów w wieku od 14 do 19 lat do udziału w powiatowym konkursie recytatorskim Piętnaste Liryczne Spotkania z Norwidem.

Ze względu na sytuację epidemiczną i związany z nią reżim sanitarny, w tym obostrzenia w szkołach i trudną do przewidzenia sytuację w marcu 2021 roku, zdecydowaliśmy się w tym roku przeprowadzić konkurs recytatorski w formule online.

Prezentację recytacji (nagranie mp4) wraz z podpisanym oświadczeniem prosimy o przesłanie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie.

Termin przesyłania prezentacji: do 22 marca 2021 r.

Ogłoszenie wyników nastąpi 25 marca 2021 r. w formie komunikatu na stronie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie i III Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Koninie.

Plakat promujący konkurs recytatorski "Liryczne spotkania z Norwidem".Trzecie Liceum Ogólnokształcące imienia Cypriana Kamila Norwida w Koninie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie zapraszają do udziału w konkursie recytatorskim Czternaste Liryczne Spotkania z Norwidem.

Ideą konkursu jest przybliżenie twórczości Cypriana Kamila Norwida - poety, dramaturga, grafika, filozofa.

Zaproszenie kierujemy do uczniów w wieku 14-19 lat ze szkół miasta Konina i powiatu konińskiego.

Z rzeczy świata tego zostaną tylko dwie, Tylko: poezja i dobroć… i więcej nic…
I wszystko bierze żywot z Ideału…
a każdy niechaj głosem duszy swej śpiewa…
Wielkim jest człowiek, któremu wystarczy Pochylić czoła, Żeby bez włóczni w ręku i tarczy Zwyciężył zgoła!

Słowami poety rozpoczęto Trzynaste Liryczne spotkania z Norwidem.

Młodzież konińskich szkół przystąpiła do konkursu recytatorskiego. Organizatorami trzynastej już edycji są Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie (MBP) oraz Trzecie Liceum Ogólnokształcące (LO) imienia Cypriana Kamila Norwida w Koninie.

W gościnnych progach biblioteki powitała wszystkich zebranych menedżer kultury, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie, pani Małgorzata Hofmann. Pomysłodawczynią konkursu jest polonistka Trzeciego Liceum Ogólnokształcącego w Koninie, pani Wioletta Kołecka. Uczniowie LO w Koninie poprowadzili uroczystość.

21 marca obchodzimy Światowy Dzień Poezji.

Organizacja Narodów Zjednoczonych, w swym uzasadnieniu stwierdziła, że:

poezja utwierdza uniwersalność człowieczeństwa, poprzez pokazanie, że wszędzie na świecie ludzie zadają sobie te same pytania.

Kontynuując tę tradycję w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie (MBP), odbyła się dwunasta edycja konkursu recytatorskiego Liryczne Spotkania z Norwidem, organizowanego we współpracy z Trzecim Liceum Ogólnokształcącym w Koninie.

Tę trudną, uniwersalną i pełną ironii poezję, recytowali a także interpretowali uczestnicy konkursu.

Światowy Dzień Poezji upłynął w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie w atmosferze poezji Cypriana Kamila Norwida.

W ten dzień - 21 marca - recytatorzy zmierzyli się interpretacją wierszy wybitnego polskiego poety w konkursie recytatorskim XI Liryczne spotkania z Norwidem. 

Konkurs prowadziły uczennice z Trzeciego Liceum Ogólnokształcącego w Koninie, które zapewniło również oprawę muzyczną.