"(...) papier przepada jak liście,
Pozostawując same wielkie słowa..."

Cyprian Kamil Norwid

Inicjatorka Lirycznych Spotkań z Norwidem, Wioletta Kołecka (polonistka z Trzeciego Liceum Ogólnokształcącego w Koninie), wspomina kolejne edycje konkursu, jako wydarzenia mające na celu kultywowanie dzieła jednego z najoryginalniejszych i najbardziej europejskich  twórców w historii naszej kultury, Cypriana Kamila Norwida - poety, filozofa, tłumacza, rzeźbiarza, malarza, znawcy muzyki, eseisty.

Konkurs  jest współorganizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Z. Urbanowskiej w Koninie i Trzecie Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Koninie.

W tym roku, w dniach od 22 do 24 marca, w formie online, odbyła się jego jubileuszowa 15. edycja.

Pierwsze spotkanie z poezją Wieszcza było wydarzeniem kulturalnym towarzyszącym uroczystości nadania imienia Poety Trzeciemu Liceum. W ciągu 15 lat konkurs - adresowany pierwotnie do uczniów liceów konińskich - zyskał liczne grono sympatyków - młodych czytelników i recytatorów z Konina i powiatu konińskiego.

Cyprian Kamil Norwid to wirtuoz ciszy, mistrz od zamyślenia dyskretnie obecny, zapraszający do wolnego dialogu i pokładający niezmiennie nadzieję w późnym wnuku.

Recytacja  poezji jest formą interpretacji myśli w nią wpisanej, świadectwem  więzi łączącej poetę i jego czytelnika. Tegoroczni recytatorzy dowiedli, że dzieło Norwida jest przestrzenią rozległą, piękną, w której wciąż jest tak wiele do odkrycia.

W imieniu organizatorów dziękujemy reprezentantom oraz ich opiekunom za przygotowanie recytacji i przedstawienie  jej w wersji video. Dzięki Waszej pracy i kreatywności mogliśmy wziąć udział w Święcie Poezji.

Komunikat Komisji konkursowej powiatowego konkursu recytatorskiego 15. Liryczne Spotkania z Norwidem 2021

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej i Trzecie Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida, przeprowadziły 24 marca 2021 roku podsumowanie powiatowego konkursu recytatorskiego 15. Liryczne Spotkania z Norwidem.

Konkurs i obrady Komisji, ze względu na sytuację epidemiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo uczestników i organizatorów przeprowadzony został w formie online.

Na konkurs wpłynęło 15 nagrań prezentacji wierszy C. K. Norwida ze szkół:

 • Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Koninie (1 LO) - 4. uczestników,
 • Drugiego Liceum Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego w Koninie (2 LO) - 1 uczestnik,
 • Trzeciego Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida (3 LO)  4. uczestników,
 • z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie (ZSEU) – 2. uczestników,
 • z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie (ZSOT) – 1 uczestnik,

oraz z:

 •  Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie (MDK) – 3. uczestników.

Komisja w składzie:

 1. Alicja Urbańska, instruktorka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – przewodnicząca Komisji,
 2. Małgorzata Bochińska, instruktorka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu – członek Komisji,
 3. Damian Kruczkowski, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie – członek Komisji,

po obejrzeniu piętnastu prezentacji recytacji konkursowych przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

 • pierwsze miejsce i nagrodę w wysokości 500 zł, ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Koninie otrzymuje Maciej Rogala (MDK) za oddanie w swojej interpretacji tekstu Noc uczucia smutku, samotności, nieuchwytnych, krótkich chwil wytchnienia od cierpień. Prawdziwa, poruszająca interpretacja, zdradzająca ogromną wrażliwość recytatora,
 • drugie miejsce i nagrodę w wysokości 300 zł, ufundowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Urbanowskiej w Koninie otrzymuje Oliwia Stanisławska (2 LO) za recytację Marionetek w sposób dojrzały, ale jednocześnie lekki. Odbiorcy łatwo uwierzyć, że to ona zadaje pytanie jak się nie nudzić?, a nie dziewiętnastowieczny poeta, o którym uczymy się w szkole. Jest bardzo daleka od patosu, wprowadza elementy ironii i dystansu do tekstu. Stosuje pauzy, które podkreślają wagę słów. Sposób podania tekstu powoduje, że jest po prostu wiarygodna, a tekst Norwida czytelny dla współczesnego człowieka,
 • trzecie miejsce i nagrodę w wysokości 200 zł, ufundowaną  przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zofii Urbanowskiej w Koninie otrzymuje Olga Gradecka (1 LO) za przedstawienie wiersza Moja Piosnka [II] w sposób spokojny i przekonujący. Tęsknota za wartościami, podstawowymi regułami, którymi chcemy się kierować w życiu, została przez Olgę zauważona i świetnie wyrażona. 

Ponadto Jury postanowiło przyznać dwa dodatkowe, równorzędne wyróżnienia:

 • wyróżnienie w wysokości 100 zł ufundowało Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie dla Natalii Orkowskiej (3 LO) za osobistą interpretację tekstu Norwida, która wyróżniła jej wykonanie spośród pozostałych. Recytatorka przełamała powszechnie przyjęty styl deklamacji tekstów norwidowskich. Wyposażyła go w ironię, wydobyła z niego gorzką satyrę na bywalców ówczesnych salonów. W wykonaniu Natalii Orkowskiej wiersz Czemu nabiera życia, ponad stuletni tekst jest ciągle aktualny. Trudno recytować Norwida tak, by utrzymać uwagę słuchaczy, Natalii to się udało.
 • wyróżnienie w wysokości 100 zł ufundowało Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie dla Moniki Wysokowicz (MDK) za interpretację wydobywającą z tekstu Norwida Wielkość z jednej strony delikatność, z drugiej dominującą w jego twórczości ironię. Recytatorka umiejętnie połączyła te dwie skrajne emocje.

Wszyscy uczestnicy konkursu oraz ich opiekunowie otrzymają upominki książkowe oraz dyplomy i podziękowania za udział w konkursie.

Sposób  wręczenia nagród, wyróżnień i upominków zostanie indywidualnie uzgodniony z uczestnikami i opiekunami.

Zapraszamy za rok na 16. Liryczne Spotkania z Norwidem.