Powiatowy Konkurs Poetycki na wiersz o tematyce przyrodniczo-ekologicznej Zielone Rymy organizowany jest od 15 lat wspólnie ze Związkiem Międzygminnym Koniński Region Komunalny w Koninie.

Założeniem konkursu jest dotarcie do młodych autorów wierszy, umożliwienie im prezentacji dorobku twórczego, zachęta do poszukiwania własnego warsztatu poetyckiego oraz przede wszystkim rozbudzenie świadomości ekologicznej i poszanowania przyrody.

Głównym jurorem tegorocznej edycji konkursu został ponownie prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz – historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Zaproszenie na finał konkurs poetyckiego "Zielone Rymy".Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie i Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Koninie  zapraszają 25 maja 2018 r. o godz. 11.00 na rozstrzygnięcie Piętnastego Powiatowego Konkursu Poetyckiego na wiersz o tematyce przyrodniczo-ekologicznej Zielone Rymy 2018.

Podczas spotkania profesor Tomasz Mizerkiewicz (juror konkursu) przeprowadzi dla młodzieży warsztaty twórczego pisania.

Prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz jest historykiem, teoretykiem literatury, krytykiem literackim. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM).

Wydał książki:

  • Po tamtej stronie tekstów. Literatura polska a nowoczesna kultura obecności (Poznań 2013),
  • Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce (Kraków 2013).

Publikuje na łamach czasopism literackich:

  • Nowe Książki,
  • FA-art,
  • Dekada literacka,
  • Kwartalnik Artystyczny i in.

 

W piątek (26 maja 2017 roku) w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie odbyło się podsumowanie Czternastego Powiatowego Konkursu Poetyckiego na wiersz o tematyce przyrodniczo-ekologicznej Zielone Rymy.

Oceny konkursowych wierszy, przyznania nagród i wyróżnień oraz kwalifikacji utworów do druku w niniejszym tomiku dokonał prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz – historyk i teoretyk literatury, krytyk literacki, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM); wydał książki: Po tamtej stronie tekstów. Literatura polska a nowoczesna kultura obecności (Poznań 2013), Literatura obecna. Szkice o najnowszej prozie i krytyce (Kraków 2013). Publikuje na łamach czasopism literackich Nowe Książki, FA-art, Dekada literacka, Kwartalnik Artystyczny i innych.

Plakat promujący finał konkursu poetyckiego "Zielone Rymy".Zapraszamy na podsumowanie Czternastego Powiatowego Konkursu Poetyckiego na wiersz o tematyce przyrodniczo-ekologicznej Zielone Rymy 2017.

Podsumowanie konkursu odbędzie się 26 maja 2017 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie przy ul. Dworcowej 13.