Czytelnia Ogólna i Prasy w tym roku znalazła pod choinką najnowszy tom Polonii Maior Orientalis w śnieżynkowej szacie graficznej, a w środku tej perełki znajdą Państwo:

 • Dzieje parafii ewangelicko-augsburskiej w Stawiszynie w latach 1777-1934 w świetle E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen Gemeiden der Kalischer Diazese autorstwa Marty Gołebiewskiej.
 • Służba zdrowia w Wielkopolsce Wschodniej w czasie powstania styczniowego (1863-1864)  autorstwa Krzysztofa Płachcińskiego.
 • Środowisko architektoniczno-budowlane w Kaliszu oraz realia jego funkcjonowania na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku - zarys problematyki autorstwa Makarego Górzyńskiego.
 • Zwierzęta w dziewiętnastowiecznej publicystyce i literaturze Adama Chodyńskiego autorstwa Bogumiły Celer.
 • Oliwetanie w Lądzie nad Wartą 1919-1921 autorstwa Kamila Pozorskiego.
 • Działalność szkół powszechnych w gminie Lubotyń w Latach 1926-1939 w świetle prasy lokalnej autorstwa Dariusza Racinowskiego.
 • Życie społeczno-polityczne i kulturalno-oświatowe w Babiaku w latach 1932-1939 w świetle doniesień "Gazety Kolskiej" autorstwa Jacka Biskupskiego.
 • Nauczyciele i uczniowie Publicznej Szkoły Dokształcającej Zawodowej w Koninie w latach 1945-50 w świetle protokołów Rady Pedagogicznej autorstwa Gabriela Matuszkiewicza.
 • Ogólnik bpa Wincentego Teofila Chościak-Popiela z 1878 roku w sprawie nabożeństw parafialnych. Edycja źródłowa autorstwa Jarosława Wąsowicza.
 • Z policyjnej kartoteki. Akta ze służby na Wołyniu policjantów z Wielkopolski Wschodniej autorstwa Oleha Rzyhrayev'a.
 • Raport landrata kolskiego Walthera Bechta z września 1941 r. Nieznany dokument do dziejów powiatu kolskiego z czasu drugiej wojny światowej autorstwa Bartłomieja Grzanka.
 • Wojciech Gałczyński z Siąszyc (1801/02-1857) - ziemianin, powstaniec, społecznik autorstwa Łukasza Trochy.
 • Życiorys ziemianina Witolda Maringe w świetle akt procesowych przeciwko pracownikom Państwowych Nieruchomości Ziemskich (1949-1951) autorstwa Jarosława Durka.
 • Piotr Szewczyński, Zarys dziejów gminy Władysławów, Władysławów - Przyjaciele Ziemi Władysławowskiej 2019, ss. 219 il. (Bartosz Kiełbasa).
 • B. Stachowiak, Ochotnicza Straż Pożarna w Kowalach Pańskich - w stulecie działalności, Kowale Pańskie 2019, ss. 80, il. (Piotr Gołdyn)

Zapraszamy do zagłębienia się w lekturę w każdy poniedziałek, środę oraz piątek w godzinach 9:00-18:00.