W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Koninie odbyło się wczoraj (15.01.2021 r.) spotkanie autorskie ze współautorem książki Bicz i jego mieszkańcy - Arturem Lodzińskim, a rozmowę prowadził Damian Kruczkowski - dyrektor MBP w Koninie.

Książka Bicz i jego mieszkańcy autorstwa Ewy Szczap i Artura Lodzińskiego miała swoją premierę pod koniec 2020 roku i okazała się kolejnym w ostatnim czasie, wraz z książką Jacka Bugaja Gosławice. Historia niezbyt odległa, przykładem przedstawienia ukochanych miejsc, do których z sentymentem wracają nie tylko autorzy opracowań, ale przede wszystkim mieszkańcy przedstawionych miejsc. Dobitnie świadczy o tym fakt, że wszystkie egzemplarze obydwu książek zostały już sprzedane. Książkę będzie można przeczytać na miejscu w Czytelni MBP w Koninie albo wypożyczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starym Mieście.

W omawianej publikacji przywołana została przestrzeń małej ojczyzny, jaką jest Bicz położony w gminie Stare Miasto oraz identyfikacja autorów i mieszkańców wsi ze swoją małą ojczyzną. Identyfikacja ta powstała z bezpośrednich przeżyć związanych z tą przestrzenią w najwcześniejszym okresie dzieciństwa i młodości. Wtedy świat sprawia wrażenie, że jest prosty i autentyczny, a do jego wartości i piękna wracamy nostalgicznie dopiero po latach. Wspomnienia, doświadczenia i emocje kraju lat dziecinnych przedstawiony przez autorów książki to dziedzictwo, które powróciło w życiu dorosłym i skłoniło autorów do refleksji i rekonstrukcji stając się jednocześnie wyznacznikiem tożsamości kulturowej mieszkańców Bicza.

Autorzy włożyli sporo trudu i determinacji w odtworzenie zapomnianego już nieco świata dawnej wsi, tradycji, zwyczajów oraz trudów codzienności. W pokazanej przez autorów przestrzeni literackiej Bicz jest centrum świata, do którego wszystkie inne kawałki są odniesione w tym, przyciągające uwagę, liczne fotografie i dokumenty archiwalne z życia mieszkańców.

Gratulujemy autorom!