Zakończono realizację projektu.

Jeżeli chcesz zostać programistą, marzysz, żeby tworzyć aplikacje lub strony internetowe to mamy coś dla Ciebie. Wypożycz z naszej biblioteki bezpłatny dostęp do platformy Liga Niezwykłych Umysłów (LNU) i kursów języka Python i SQL!

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie przystąpiła do programu Koduj_PRO, który prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Fundację Ligę Niezwykłych Umysłów.

W ramach programu, od 9 marca przez rok, Biblioteka zapewnia bezpłatny dostęp do kursów on-line na platformie Ligi Niezwykłych:

   1. Kurs Python Level 1 (169 lekcji) obejmuje:
    •  zmienne,
    • łańcuchy znaków i ich metody,
    • typy danych,
    • operatory arytmetyczne,
    • funkcje,
    • instrukcje warunkowe,
    • operatory logiczne,
    • pętle,
    • sekwencje danych: łańcuchy, listy i operacje na sekwencjach,
    • zbiory, słowniki,
    • obsługa wyjątków, praca z plikami tekstowymi.
   2. Kurs SQL Level 1 (116 lekcji) obejmuje:
    • podstawy baz danych,
    • wyszukiwanie informacji z tabel,
    • sortowanie wyników,
    • korzystanie z funkcji arytmetycznych,
    • tworzenie, usuwanie i modyfikowanie tabel,
    • dodawanie i usuwanie rekordów,
    • zagnieżdżanie zapytań.

Sprawdź czy Liga Niezwykłych Umysłów jest dla Ciebie: