Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie (MBP) zaprasza do zabawy w układanie puzzli, po ułożeniu których zobaczymy widoki dawnego Konina.

Wydawcą kolekcji plansz, które zostały wykorzystane, jest Głos Wielkopolski, ukazywały się one w każdy piątek w Życiu Konina. Kolekcja nosi tytuł Konin w starej fotografii i zawiera 8 zdjęć, które pochodzą ze zbiorów prywatnych:

  • Marka Dudziaka (3 szt.),
  • Waldemara Nadolnego (2 szt.)
  • oraz ze zbiorów instytucji:
    • Muzeum Okręgowego w Koninie (1 szt.),
    • Archiwum Państwowego w Poznaniu. Oddział w Koninie (2 szt.)

Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy w układanie puzzli, wystarczy kliknąć w miniaturkę fotografii:

 

Most na rozlewisku Warty przy kościele farnym św. Bartłomieja.Most na rozlewisku Warty przy kościele farnym św. Bartłomieja.

Przed kościołem i rozlewiskiem spełniającym dawniej funkcję fosy miejskiej znajdowała się jedna z dwóch bram miejskich, zwana Kaliską.

Wydano nakładem: M. Zimmermann, około 1910 roku.

Ze zbiorów Marka Dudziaka.

 

 

Dawny bulwar spacerowy.Dawny bulwar spacerowy.

Na tyłach gmachu władz powiatowych widoczny dawny bulwar spacerowy. Za drzewem widać wieże cerkwi.

Wydano nakładem: J. Buchner, około 1910 roku.

Ze zbiorów Marka Dudziaka.

 

 

03Konin, widok ogólny.

Konin, widok ogólny (z okien kościoła ewangelickiego). Widoczna panorama dawnej ulicy Długiej, później 3 Maja.

Wydano nakładem: J. Buchner, druga dekada dwudziestego wieku.
Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie.

 

 

Plac Wolności w okresie okupacji hitlerowskiej.Plac Wolności w okresie okupacji hitlerowskiej.

Plac Wolności w okresie okupacji hitlerowskiej. Dawny rynek miejski, w głębi widoczny dom Zemełki.

Wydano nakładem: H. Kanngiesser, Łódź, około 1940 roku.

Ze zbiorów Waldemara Nadolnego.

 

 

Fragment ulicy Długiej, obecnie 3 Maja.Fragment ulicy Długiej, obecnie 3 Maja.

Fragment ulicy Długiej, obecnie 3 Maja, po lewej stronie od ratusza. Po prawej widoczny budynek dawnych jatek miejskich.

Wydano nakładem: J. Buchner w Koninie, około 1910 roku.

Ze zbiorów Waldemara Nadolnego.

 

 

Most Toruński.Most Toruński.

Most drewniany zwany Toruńskim. Widoczna budowla cerkwi prawosławnej, rozebranej po 1924/25. Za cerkwią widoczny dawny budynek władz powiatowych, obecnie Urząd Miasta przy pl. Wolności.

Fot. M. Pęcherski, druga dekada dwudziestego wieku.

Ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie

 

 Konińskie synagogi.Konińskie synagogi.

Konińskie synagogi od strony dawnej ulicy Bożniczej. Obecnie ulica A. Mickiewicza. W prawym rogu widoczny fragment nieistniejącej mykwy. W środku budynek bożnicy powstałej w 1825 roku.

Fot. M. Pęcherski, około 1910 roku.

Ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu Oddział w Koninie.

  

Ratusz.Ratusz.

Widok ratusza wzniesionego na przełomie osiemnastego i dziewiętnastego wieku. Widok ratusza oraz fragmentu ulicy dawnej Długiej (dziś 3 Maja) oraz dawnej ulicy Zielonej (dziś Wiosny Ludów).

Fot. M. Pęcherski, około 1910 roku.

Ze zbiorów Marka Dudziaka