gostyn jako miasto europyGostyń to, obok Szamotuł, Szubina i Tuliszkowa, jedno z miast, które z Koninem łączyły silne więzy wynikające z faktu ich przynależności do dóbr jednego z właściciela. W XVIII w. wspomniane miasta były w posiadaniu rodziny Mycielskich, herbu Dołęga, których doczesne szczątki spoczywają w klasztorze na Świętej  Górze nieopodal Gostynia.

 

 

 

 

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie udostępniła uczniom II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie swoje materiały bibliograficzne. Uzyskane informacje uczniowie klasy drugiej "e" wykorzystali podczas tworzenia gry miejskiej i wycieczki śladami Żydów w przedwojennym Koninie.

Miło jest nam poinformować, że strona Jewish Konin już działa i jest efektem pracy nad projektem Szkoła Dialogu.

W dniu 16.12.2019 r. w naszych progach zjawili się członkowie Stowarzyszenia Konińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Powodem spotkania była prelekcja Pana Jacka Wiśniewskiego- autora wielu książek o Koninie, który zaproszonym gościom opowiadał o Zofii Urbanowskiej – konińskiej pisarce, autorce m.in. „ Gucia zaczarowanego”, „Księżniczki” czy „Róży bez kolców”.

O powiązaniach historii jako nauki z innymi dziedzinami wiedzy, z uczniami Szkoły Podstawowej w Gosławicach, rozmawiał w naszej Bibliotece Pan Jerzy Łojko.

Badając przeszłość historyk musi kierować się logiką i umieć szukać powiązań. Znajomość matematyki, geografii, meteorologii, techniki pozwala na rozumienie i weryfikację zdarzeń, sytuacji, miejsc, udziału osób.

Pamięć ludzka jest zawodna, przekazywanie informacji z ust do ust może wiązać się z przekłamaniem. Wynalazek druku pozwolił na wierną relację oraz powielanie i przekazywanie wiedzy.

Jest 14 listopada, godzina 17.00, za oknem już widać jak dzień zaczyna szarzeć. W Filii Chorzeń palą się lampki i świeczki, małe ogniki, które budują nastrój. Już zebrała się grupa osób przybyłych na spotkanie z wyjątkową postacią, która zapisała się na kartach swojej twórczości jako psycholog dusz i ludzkich serc.

Na pamiątkę wydarzeń z 11 listopada 1918 roku obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości, jedno z najważniejszych świąt państwowych w Polsce. Już od najmłodszych lat kultywujemy tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie.

Z tej okazji (w piątkowy wieczór 9 listopada) w Filii ''Chorzeń” w Koninie odbyła się wieczornica niepodległościowa z udziałem przedszkolaków "Sówek" z Przedszkola nr 16 w Koninie. Z tej okazji dzieci wspólnie z paniami: Emilką i Ewą przygotowały artystyczny pokaz.

Bibliotekarki Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie były uczestniczkami międzynarodowego seminarium edukacyjnego nt. „Zastosowanie nowych technologii w szkołach i bibliotekach w Grecji”. Program seminarium obejmował zagadnienia z zakresu:

  • organizacji edukacji w szkołach podstawowych i średnich oraz zasad organizacji i pracy narodowego systemu bibliotek w Grecji,
  • informacje na temat zastosowania nowych technologii w greckich szkołach i bibliotekach,
  • wizyty w placówkach, a także spotkania informacyjne z dyrektorami oraz nauczycielami i bibliotekarzami wizytowanych placówek.

Co jest w życiu najważniejsze? Kasa, telefon, wolność, niepodległość. Takie odpowiedzi padły na pytanie zadane przez pana Jacka Wiśniewskiego.

Autor książki „Niepodległy Konin” spotkał się w „Siódemce” z uczniami Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 8 w Koninie. Rozmawiał z młodzieżą o 123 latach niewoli, polityce zaborców, braku tożsamości narodowej. Pan Jacek skupił się przede wszystkim na wydarzeniach w naszym mieście i regionie.