W związku z oddaniem Strefy chilloutu w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego, (wydarzenie to przypadło w Tygodniu Bibliotek) zorganizowaliśmy towarzyszącą temu wydarzeniu wystawę fotograficzną z wykorzystaniem zdjęć z naszych bibliotecznych kronik.

Na fotografiach utrwalone zostały najważniejsze momenty naszej przemiany:

  • stan z otwarcia Czytelni na piętrze, ul. Mickiewicza 2, 6 października1973 r.

  • uroczyste otwarcie MBP w budynku po Narodowym Banku Polskim, ul. Dworcowa 13, 6 stycznia 2005 r.

  • stan obecny, po remoncie sfinansowanym dzięki głosom oddanym na nasz projekt, w ramach Konińskiego Budżetu Obywatelskiego.

Prezentujemy kolejna porcję zdjęć autorstwa Ryszarda Fórmanka i Andrzeja Mosia. Zdjęcia zostały opublikowane w Miesięcznej Kronice Fotograficznej Województwa Konińskiego (kwiecień 1981) wydanej przez Krajową Agencję Wydawniczą w Poznaniu.

Jakież to wydarzenia w wiosennym miesiącu się przeplatają? Na zdjęciach obejrzymy wiosenne „porządki”, wytężoną pracę mieszkańców regionu oraz „szczyptę” wydarzeń związanych z oświatą, kulturą i sportem.

W tym tygodniu przypada zarówno rocznica urodzin, jak i śmierci Wiliama Shakespeare'a. Najwybitniejszego w historii poety, dramatopisarza, aktora, reformatora teatru.

Filia „Medyczna” zachęca do spotkania z twórczością Barda z Avon, który:

  • jest autorem co najmniej 38 sztuk (komedii, tragedii oraz historii-kronik), 154 sonetów, 2 poematów, kilkunastu wierszy i apokryfów,
  • wywarł silny wpływ na literaturę, teatr, poezję, a nawet język angielski – szacuje się, że wprowadził do niego prawie 3000 słów,
  • jego motywy są uniwersalne, a pisarstwo mistrzowskie, choć opowiadane historie nie są oryginalne – Shakespeare czerpał wątki i postacie z klasycznych tekstów oraz relacji historycznych.

Katyńska zbrodnia to symboliczne określenie mordu dokonanego wiosną 1940 roku przez władze sowieckie na ponad 20 tysiącach internowanych polskich oficerach, żandarmach, policjantach, osadnikach, ziemianach i inteligencji.

Polscy jeńcy wojenni nie zginęli w walce. Zostali zamordowani przez funkcjonariuszy NKWD (Ludowy Komisariat Spraw Wewnętrznych Zjednoczonych Socjalistycznych Republik Radzieckich) strzałami w tył głowy i zakopani w masowych grobach.

Przez dziesięciolecia mord katyński był tematem zakazanym.

W listopadzie 2007 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Dopełnieniem premiery albumu Ryszard Fórmanek. Fotoreporter nieoczywisty jest wystawa wielkoformatowych wydruków 8 zdjęć Ryszarda Fórmanka znajdująca się w galerii Nad Książkami MBP.

Przygotowane one zostały w ramach projektu Sztuka nas szuka – wspólnego przedsięwzięcia Miasta Konina oraz Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. A ich premiera odbyła się w swoistej ulicznej galerii sztuki. Prezentowana była bowiem na przystankach i w autobusach MZK. Teraz zawitała do konińskiej książnicy.

Julian Przyboś (1901-1970). Fotograf nieznany. Skan z Julian Przyboś, Utwory poetyckie, T. 1, Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1984.Poeta, eseista, tłumacz. Jeden z najwybitniejszych poetów Awangardy Krakowskiej.

Jego wczesną poezję charakteryzuje fascynacja nowoczesnością, świadomym wysiłkiem twórczym, techniką, a w centrum zainteresowania znajdują się robotnicy i rzemieślnicy.

W okresie dojrzałej twórczości miejsce miasta i cywilizacji zajmują pejzaż, refleksja oraz miłość.

Przyboś chętnie podejmował motywy autobiograficzne, związane z jego chłopskim dzieciństwem. Wiersze poety wyróżniają się dyscypliną słowa i obrazu – był mistrzem wykorzystywania elips i spiętrzania metafor.

Z okazji rocznicy urodzin autora Filia „Medyczna” zachęca do zapoznania się z poezją Juliana Przybosia i wypożyczania książek opowiadających o jego życiu i twórczości.

Część spośród sfotografowanych w tamtym czasie przez Ryszarda Fórmanka zakładów przeszła już do historii. 

Dzisiaj już tylko możemy wspominać chluby regionu tureckiego: Zakłady Przemysłu Jedwabniczego "Miranda" i zlikwidowaną niedawno Elektrownię "Adamów".

Z sentymentem wspomnieć też można Fabrykę Urządzeń Górnictwa Odkrywkowego czy mniej znaną Spółdzielnię Transportu Wiejskiego w Koninie.

Kossakowie to jeden z najbardziej utalentowanych polskich rodów. Wielu jego członków w różnych pokoleniach znalazło swoje miejsce w historii rodzimej sztuki i literatury – zajmowali się głównie malarstwem, ale też i pisarstwem.

Ostatniego dnia 2020 roku przypadała sto sześćdziesiąta piąta rocznica urodzin Wojciecha Kossaka. W nawiązaniu do tego wydarzenia w Filii „Medycznej” powstała prezentacja, w której krótko przybliżono sylwetkę malarza i jego znanych krewnych. Przez cały styczeń eksponowano również znajdujące się w zasobach biblioteki książki, związane z malarsko-literacką twórczością artystycznego klanu.