1 Maja -  Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, dla jednych ważny dzień do dzisiaj, dla innych propagandowe święto PRL-u.

Przedstawiamy zbiory graficzne opisujące to wydarzenie pod tytułem Dziś to już historia – historia podwójna. Zdjęcia pokazują pochody pierwszomajowe, w takiej formie jakie były, sprzed lat. Prezentacja ta została wydana w roku 1982, przez Krajową Agencję Wydawniczą (KAW) – Naczelną Redakcję Fotografii, całość opracował B. Zawadzki. Polskie wydawnictwo działające w Warszawie to też historia, już nie istnieje, a fotografie i język tekstu to czasy minione.