Iskrą, która czterdzieści lat temu, rozpaliła bunt było wprowadzenie z dniem 1 lipca 1980 roku cen komercyjnych na przetwory mięsne w bufetach i stołówkach zakładowych.

Już z dniem wprowadzenia w życie tej decyzji doszło do strajków między innymi w Ursusie i Sanoku. W ciągu następnych dwóch miesięcy fala strajków przetoczyła się przez całą Polskę.

Ich efektem było podpisanie porozumień w Szczecinie (30 sierpnia), Gdańsku (31 sierpnia) i Jastrzębiu (3 września). Najważniejszym celem, który został wówczas osiągnięty, była zgoda władz Polski Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) na utworzenie niezależnych i samorządowych związków zawodowych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, wydanych przez Wojskową Agencję Fotograficzną (WAF) i Krajową Agencję Wydawniczą (KAW) z czasów nadziei, oporu i dziesięciomilionowej Solidarności.

Zbiory fotograficzne uzupełniliśmy fragmentami artykułów z tych gorących dni. Do kontynuacji ich czytania zapraszamy do Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie (il. Dworcowa 13).