Tematem przewodnim, sprzed czterdziestu lat, Miesięcznej Kroniki Fotograficznej, wydanej przez Naczelną Redakcję Wydawnictw Pozaprasowych, była pracowita jesień konińskich rolników.

W województwie konińskim trwały zbiory ziemniaków, opóźnione zasiewy polowe, ostatnie wypasy bydła przed zimą i ważna dla naszego miasta kampania cukrownicza.
Zaledwie cztery dekady temu większość mieszkańców podkonińskiej wsi uprawiała na swoich polach żyto i ziemniaki, a jesień była dla nich czasem wzmożonej pracy i przygotowania się do zimowego odpoczynku.

Dziś tamten świat już nie istnieje, a mieszkańcy wsi, uprawiający ziemię, należą do wyjątków i tylko z fotografii R. Fórmanka mogą przypomnieć sobie jak kiedyś wyglądały wykopki.