Spośród 16. grudniowych fotografii Ryszarda Fórmanka aż 6 związanych jest z chlubą naszego regionu sprzed 40. lat - górnictwem.

Jest tu Comber Babski w stylu retro, pasowanie uczniów na górników, spotkanie przygotowujące przedszkolaków do tego zawodu, niezrealizowany projekt Pomnika Górnika w Koninie, a nawet asysta górników w strojach galowych przy świeckim nadaniu imienia dziecku urodzonemu na terenie Zakładu Przemysłu Jedwabniczego Miranda w Turku.

Spośród innych tematów zastanawia nieco średnia wieku konińskich harcerzy.