W piątek, 30 sierpnia 2019 roku, na zakończenie lata odbył się po raz kolejny w Filii „Starówka” pokaz eksperymentów chemicznych przeprowadzony przez studenta chemii, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, pana Jakuba Telmana.

Pokaz chemiczny połączony był z warsztatami i przeprowadzony w ramach zajęć Wakacje w bibliotece.

Na zajęciach dzieci oraz ich opiekunowie mogli się o wszystko zapytać, we wszystkim brać aktywny udział i pomagać przeprowadzać doświadczenia.