mbp logo

ul. Dworcowa 13

62-510 Konin

tel.+48 63 242 85 37

fax +48 63 242 85 37 w.105

Wypożyczalnia Główna: 63 249 11 50

BANK: 68 1560 0013 2015 2807 9141 0001

Janusz Pietrzak: Zamki dwudomowe

GOSŁAWICE

Janusz Pietrzak, archeolog, uczeń prof. Leszka Kajzera (Łódź) wybitnego znawcy budownictwa obronnego, opublikował interesujący artykuł o dziedzińcach zamków „dwudomowych”, do których zaliczamy wielkopolskie rezydencje m.in. w Borysławicach Zamkowych, Gosławicach (Koninie) i Sierakowie. Tekst publikowany na łamach Kujawsko-Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej zapewne zainteresuje regionalistów konińskich.
Autor wykorzystuje bogaty materiał źródłowy zgromadzony w trakcie badań archeologicznych prowadzonych przez dra Andrzeja Nowaka oraz nieliczne źródła opisowe (inwentarze zamku). Do tej pory wiedza o tej budowli była dostępna dla szerszego grona czytelników jedynie za pośrednictwem znanej pracy B. Guerquena (dwa wydania) oraz Leksykonu zamków polskich, pod red. L. Kajzera. Katalog źródeł jest jednak o wiele bogatszy. Ze wzmianki w 1686 r. możemy przypuszczać, że został on zniszczony we wcześniejszym okresie, tj. w latach wojny polsko-szwedzkiej. Odbudowany przetrwał zapewne do czasów wielkiej wichury w 1756 r. Inwentarz Gosławic z 1790 r. opisuje go jak „pałac”, który był ruiną. Parę informacji o zamku możemy wydobyć z akt procesu w sprawie ducha Konstantego Lubrańskiego, ukazującego się na zamku w połowie XVIII stulecia. Kompletny tekst akt procesu zachował się w Archiwum Diecezjalnym we Włocławku, bowiem publikacja na łamach Rocznika Konińskiego (autorstwa W. Maisla) wykorzystuje niewielki fragment, zapożyczony głównie z Chronologii konwentu bernardynów w Kazimierzu (odpis w Bibliotece PTPN w Poznaniu).

Omawiany tu interesujący tekst pióra J. Pietrzaka polecamy uwadze zainteresowanych.
Janusz Pietrzak, „Dwudomowe”, nizinne zamki średniowieczne i ich dziedzińce w Prowincji Wielkopolskiej (w:) Archeologia Historica Polona, t. 15/1, s. 207-233.
Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa ( www.kpbc.umk.pl ).

Instytucja pełni funkcje biblioteki powiatowej

 

Moduł a4w Informacja o ciasteczkach

© 2007-2020 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie Projekt i realizacja: Paweł Szczepaniak