mbp logo

ul. Dworcowa 13

62-510 Konin

tel.+48 63 242 85 37

fax +48 63 242 85 37 w.105

Wypożyczalnia Główna: 63 249 11 50

BANK: 68 1560 0013 2015 2807 9141 0001

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem oraz dostawę i montaż mebli biurowych dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Miejska  Biblioteka Publicznej w Koninie działając na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Konina Nr 162/2015 z 17.12.2015 r. w sprawie dokonywania zakupów dostaw, usług lub robót budowlanych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO ze środków budżetu Miasta Konina. z a p r a s z a   d o   z ł o ż e n i a  o f e r t y   w  terminie do 05.10.2017r. godzina 10:00 na wykonanie przedmiotowego zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie publicznego konkursu ofert.

Załączniki:

  1. Zaproszenie do udziału w publicznym konkursie ofert
  2. Załącznik nr 1 – formularz oferty - meble
  3. Załącznik nr 1 – formularz oferty - sprzęt komputerowy i multimedialny
  4. Załącznik nr 2 – formularz cenowy - meble
  5. Załącznik nr 2 – formularz cenowy - sprzęt komputerowy i multimedialny
  6. Załącznik nr 3 – projekt umowy - meble
  7. Załącznik nr 3 – projekt umowy - sprzęt komputerowy i multimedialny
  8. Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy – sprzęt komputerowy i multimedialny

Instytucja pełni funkcje biblioteki powiatowej

 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Moduł a4w Informacja o ciasteczkach

© 2007-2018 Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie Projekt i realizacja: Paweł Szczepaniak