Skip to main content

Druga edycja konkursu literackiego PRZESTRZENIE SŁOWA

Opublikowano: 06.06.2024

Zapraszamy do udziału w 2. edycji Powiatowego Konkursu Literackiego dla Seniorów pt. „Przestrzenie słowa”.

Organizatorem konkursu jest: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie.
Współorganizatorzy: Miasto Konin, Powiat Koniński, Stowarzyszenie „Drużba Konin. Razem możemy więcej”, Klub Mieszkańców Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Konkurs skierowany jest do osób 60+, byłych i obecnych mieszkańców Konina i powiatu konińskiego.

Teksty prosimy przesyłać pocztą tradycyjną lub osobiście (wydruk lub rękopis) w terminie do 10 września 2024 r.

Ogłoszenie wyników odbędzie się 9 października 2024 r. O godzinie i miejscu wręczenia nagród poinformujemy we wrześniu 2024.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednego tekstu literackiego napisanego w konwencji poważnej lub humorystycznej. Uczestnik ma do wyboru dwie kategorie:

 • I Kategoria – WIERSZ
  Tematyka dowolna. Jeden autor może zgłosić maksymalnie 3 wiersze.
 • II Kategoria – OPOWIADANIE
  Długość opowiadania nie powinna przekroczyć 10 stron formatu A4. 

Temat: WSPOMNIENIE (dotyczące: babć i dziadków, rodziców, dzieci, znajomych, chwil w naszym życiu zawodowym i prywatnym).

NAGRODY

I Kategoria – WIERSZ

 • NAGRODA Prezydenta Miasta Konina za zajecie 1. Miejsca - 500 zł
 • Nagrody za zajęcie 2. miejsca - 300 zł,
 • Nagrody za zajęcie 3. miejsca - 200 zł.

II Kategoria – OPOWIADANIE

 • NAGRODA Starosty Konińskiego za zajęcie 1. miejsca - 500 zł
 • Nagrody za zajęcie 2. miejsca - 300 zł,
 • Nagrody za zajęcie3. miejsca - 200 zł.

Regulamin Konkursu i formularz zgłoszenia dostępne są:

 • na stronie MBP w Koninie (Pliki do pobrania / Konkursy),
 • w siedzibie MBP w Koninie i jej filiach,
 • w siedzibie stowarzyszenia Drużba Konin. Razem możemy więcej w Klubie Mieszkańców, ul. Wyzwolenia 13 (Zakole) w Koninie.

Konkurs realizowany jest w ramach projektu LABORATORIUM DOJRZAŁOŚCI 3

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Plakat promujący konkurs literacki PRZESTRZENIE SŁOWA w ramach Laboratorium Dojrzałości 3. Projekt: Aleksandra Jurgielewicz.