Skip to main content

Laboratorium Dojrzałości 3

Celami projektu LABORATORIUM DOJRZAŁOŚCI 3 w 2024 roku są:

  • kontynuacja i rozwój działań projektowych dla seniorów zapoczątkowanych w 2022,
  • promowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie jako tzw. „trzeciego miejsca” z nowymi usługami, strefami do spędzania wolnego czasu, łatwym dostępem do książki i innych zbiorów bibliotecznych,
  • wartościowe i międzypokoleniowe działania edukacyjno-animacyjne nastawione na aktywizację czytelnictwa, budowanie wspólnot wokół biblioteki i otwartość na nowe technologie,
  • zagospodarowanie potencjałów tkwiących w różnorodności uczestników oferty MBP w Koninie.

W zadaniu skierowanym do seniorów 60+, młodzieży, dzieci z Konina i powiatu konińskiego, realizowanym we współpracy z partnerami i wolontariuszami:

  • utworzymy Dyskusyjny Klub Muzyczny,
  • przeprowadzimy warsztaty, w tym cieszące się powodzeniem w 2023 roku warsztaty komputerowe pt. Nowoczesny Senior, zorganizujemy Weekend seniora z kulturą oraz spotkania ze specjalistami.

Uczestnicy LABORATORIUM DOJRZAŁOŚCI 3 będą mogli pojechać z nami na wycieczki oraz wziąć udział w konkursie literackim.

Logo MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Logo projektu "LABORATORIUM DOJRZAŁOŚCI 3". Projekt: MBP w Koninie (eg).
Logo projektu "LABORATORIUM DOJRZAŁOŚCI 3". Projekt: MBP w Koninie (eg).