Skip to main content

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie jest beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, w ramach którego zdefiniowany jest Priorytet 1 „Poprawa oferty bibliotek publicznych”, Kierunek Interwencji 1.1 „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych”, który realizuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu za pośrednictwem Biblioteki Narodowej.

W 2022 roku Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie na realizację zadania „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek Interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0” uzyskała środki finansowe Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 34 500 zł.

Wkład własny MBP w Koninie w związku z udzieloną dotacja wynosi 138 000 zł co sprawia, że łączna wartość zadania wynosi 172 500 zł.

Głównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w latach 2021-2025, jest zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek publicznych poprzez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek, wzrost dostępności książek, ebooków, audiobooków.

Biblioteka Narodowa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego #NarodowyProgramRozwojuCzytelnictwa #dofinansowanie #nowości #ksiązki #audiobooki #ebooki #bibliotekapubliczna Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Urbanowskiej w Koninie

Grafika informująca o wielkości przynanego dofiannsowania na zakup nowości wydawniczych w 2022 roku. Projekt: MBP w Koninie.
Grafika informująca o wielkości przynanego dofiannsowania na zakup nowości wydawniczych w 2022 roku. Projekt: MBP w Koninie.
Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Logo Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0