Skip to main content

Laboratorium Dojrzałości

Nazwa projektu: Laboratorium Dojrzałości. Senior w konińskiej bibliotece.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 15 000 zł na realizację projektu „LABORATORIUM DOJRZAŁOŚCI. Senior w konińskiej bibliotece” w ramach programu Partnerstwo dla książki ze środków MKiDN, których operatorem jest Instytut Książki. Budżet zadania wraz z wkładem własnym wynosi 19 400 zł.

Realizacja zadania przyczyni się do integracji i aktywizacji seniorów 60+ wokół nowej oferty czytelniczej i kulturalnej MBP w Koninie i pomoże lepiej przygotować się do pełnienia roli bibliotecznego centrum działań społeczno-kulturalnych, które będzie realizowało potrzeby i wyzwania związane z tą grupą czytelników w naszej bibliotece. Realizacja zadania pozwoli również postrzegać MBP w Koninie, jako nowoczesną bibliotekę, która jest miejscem zaufania społecznego, kreuje wspólnotę i współpracuje z lokalnymi instytucjami i organizacjami, jest instytucję płynną, szybko reagującą na zachodzące zmiany społeczne i dostosowującą ofertę do tych zmian.

Logo MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Grafika informująca o wielkości przyznanej dotacji dla projektu "LABORATORIUM DOJRZAŁOŚCI. Senior w konińskiej bibliotece". Projekt: MBP w Koninie.
Grafika informująca o wielkości przyznanej dotacji dla projektu "LABORATORIUM DOJRZAŁOŚCI. Senior w konińskiej bibliotece". Projekt: MBP w Koninie.